Wyścigi rzędów to bardzo prosta, a jednocześnie angażująca i wesoła zabawa ruchowa, którą możemy wykorzystać nawet jeśli pracujemy z bardzo dużą grupą (np. kilka klas lub wszyscy uczestnicy kolonii).   Całą grupę dzielimy na 4-8 drużyn po maksymalnie 10 osób. Uczestnicy ustawiają się w rzędach jeden za drugim, tak,…