Ale kosmos! Młodzież z Lubelszczyzny tworzy kampanie edukacyjne popularyzujące wiedzę o języku polskim dla społeczności lokalnych.

Termin realizacji badań: IX – X. 2024 r.

sufit-w-escape-room_Easy-Resize.com