Projekt edukacyjny "Ekstremalnie skuteczna młodzież- cykl treningów kompetencyjnych dla młodzieży zmniejszający straty edukacyjne po czasie pandemii.

Serdecznie zapraszamy Państwa, grono pedagogiczne, a przede wszystkim uczniów szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym Ekstremalnie skuteczna młodzież- cykl treningów kompetencyjnych dla młodzieży zmniejszający straty edukacyjne poczasie pandemii.

Nasze Stowarzyszenie jest beneficjentem programu Fundusz Pomocowy Wiosna 2022 organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji i Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Ideą programu Fundusz Pomocowy jest szeroko rozumiane wyrównywanie strat i przeciwdziałanie konsekwencjom pandemii Covid – 19.

Główną osią tematyczną projektu Ekstremalnie skuteczna młodzież - cykl treningów kompetencyjnych dla młodzieży zmniejszający straty edukacyjne po czasie pandemii jest zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID- 19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej.

W projekcie uczestniczą uczniowie klas 4 - 8 szkół podstawowych gminy konopnica i nauczyciele:

Szkoły Podstawowej w Stasinie

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich

Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Radawczyku Drugim

231310049_608599793460847_7219229159557947637_n206759703_972535620187926_8818982745648206982_n
205363207_328186428767356_4045192697298689157_n205599972_1798276140343638_5956543375980155581_n

Program i zakres tematyczny warsztatów:

1. Zarządzanie czasem i sobą w czasie: czym jest zarządzanie czasem i sobą w czasie, pomaga, a co przeszkadza robić to skutecznie, style pracy, wyznaczanie celów, metody zarządzania czasem, case study,

2. Rozumienie, rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami: trening pomoże uczniom i uczennicom ukształtować 5 kompetencji dotyczących ludzkiej emocjonalności: rozumienie swoich emocji, panowanie nad swoimi emocjami, wykorzystywanie swoich emocji, rozumienie emocji innych, radzenie sobie z emocjami innych

3. Metody skutecznego uczenia się i działania: czym jest proces uczenia się i kiedy jest skuteczny, jak się motywować do działania, sposoby i techniki na poprawę jakości uczenia się, cykl uczenia się.

Warsztaty będą realizowane w siedzibach szkół w terminie styczeń - kwiecień 2023 r.

naglowek kprm