Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą

Inicjatywy edukacyjne sposobem na motywowanie uczniów do działania

Czasami mamy problem ze zmotywowaniem uczniów do działania. Mamy na to pewien innowacyjny pomysł: Giełda Zadań wraz z realizowanymi na niej Inicjatywami Edukacyjnymi. Giełda Zadań jest pewnego rodzaju konkursem, w którym kolejne klasy zdobywają punkty za realizację inicjatyw edukacyjnych.

 

Giełda Zadań może być prowadzona w szkole, np. na tablicy ogłoszeń albo przy użyciu platformy internetowej www.szkolaprzedsiebiorczosci.pl.

Inicjatywy edukacyjne są odpowiednio zaplanowanymi działaniami, zgłoszonymi do realizacji przez młodzież. Wspólna praca rozdzielona jest pomiędzy poszczególnych uczniów, którzy są przyporządkowani do różnych działów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (co zwiększa ich motywację do działania). Przykładowo, inicjatywą, którą wymyśla klasa mogą być „Ekonomiczne Podchody”, zaproponowane przez Dział Produkcji. Kompetencją Zarządu jest odpowiednie zaplanowanie pracy nad tym zadaniem, tak by jego wykonanie było jak najbardziej efektywne. Np. osoby, które „pracują” w Dziale Produkcji wymyślają zadania, sporządzają trasę, w czasie, gdy Dział Marketingu odpowiada za promocję, przygotowuje plakaty i ulotki. Inicjatywa jest realizowana w rzeczywistości, a dalej podlega ocenie przez specjalne konsorcjum (powoływane specjalnie na okoliczność realizacji Giełdy Zadań, w którego skład mogą wchodzić m.in. nauczyciele - wychowawczy czy też dyrekcja szkoły).

Bardzo ważnym wymiarem tych działań jest to, że uczniowie w ramach Giełdy Zadań wytwarzają realne dobra i usługi, czyli konkretne inicjatywy edukacyjne (a nie produkty wirtualne, jak np. w symulacjach komputerowych). W praktyce widzą więc efekty myślenia przedsiębiorczego, namacalnie doświadczają sukcesów, a przez to zdobywanie wiedzy związanej z realizowanymi inicjatywami staje się łatwiejsze.

Możliwością daną młodzieży jest „produkowanie” wydarzeń wpisujących się w treść nauczania poszczególnych przedmiotów (np. film tematyczny, quiz matematyczny, pokaz historyczny), dzięki czemu uzasadnione jest ich realizowanie na terenie szkoły. Jednocześnie uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty, niejednokrotnie „praktycznie” realizując profile swoich klas, a nauczyciele będą zadowoleni, że jest realizowana podstawa programowa i zwiększa się motywacja do nauki. Jest to także ułatwienie organizacyjne, gdyż część inicjatyw może być realizowana w czasie poszczególnych lekcji przedmiotowych.

Kilka wskazówek dotyczących realizacji inicjatyw edukacyjnych:

 

Etap 1: Pomysł

W celu przygotowania dobrej i ciekawej inicjatywy edukacyjnej należy ją przede wszystkim bardzo dobrze przemyśleć. Należy ocenić, czy osoby, do których inicjatywę kierujemy będą nią zainteresowane. Ważne jest też dostosowanie inicjatywy do predyspozycji i zainteresowań uczniów, którzy będą ją organizować.

 

Etap 2: Planowanie

Inicjatywę edukacyjną trzeba bardzo dobrze, krok po kroku, zaplanować. Inicjatywy organizowane spontanicznie nie cieszą się sukcesem. Improwizacja jest bardzo trudną sztuką, a w dużej grupie uczniów jest niemalże niewykonalna. Sukces może odnieść tylko przemyślana i dobrze zorganizowana inicjatywa. Mądre powiedzenie mówi: „Nic nie planując, planujesz zaniedbanie”, a w tym przypadku od razu można skazać inicjatywę na porażkę. Istotne jest przemyślenie wszystkich elementów inicjatywy od momentu . Rozpoczynając od zastanowienia się, do kogo inicjatywa jest kierowana, dalej poprzez „reklamę”, czyli poinformowanie odbiorców o inicjatywie, po właściwie przeprowadzenie wydarzenia. Dana inicjatywa powinna być rozpisana zgodnie np. z planem taktycznym, a zadania powinny być podzielone pomiędzy poszczególnych uczniów (przydatny materiał został umieszczony w artykule: https://cdw.edu.pl/jak-i-po-co-z-klasy-szkolnej-zrobic-firme-mlodziezowa-do-pobrania).

 

Etap 3: Przygotowanie i organizacja

Do realizacji inicjatywy należy się przygotować, przeprowadzić jej próbę. Inicjatywy spontaniczne nie kończą się sukcesem! Inicjatywę należy zareklamować (poprzez plakaty, zaproszenia, ogłoszenia), należy zachęcić odbiorców do udziału w tej inicjatywie. Warto zachęcać młodzież do jakiejś oryginalnej formy reklamy (np. pojawiający się co jakiś czas pewien symbol budzący zaciekawienie, który ostatecznie stanie się logiem inicjatywy). Warto zadbać o to, by ta inicjatywa edukacyjna była inna  – jeżeli jest to konkurs matematyczny, to taki, w którym inni jeszcze nie mieli możliwości uczestniczyć, w pewnym sensie wyjątkowy.

 

Etap 4: Ewaluacja inicjatywy

Po realizacji każdej inicjatywy należy spotkać się w grupie, żeby omówić jej przebieg – co okazało się sukcesem, a co wymaga jeszcze poprawy.

 

Pobierz przykładowy regulamin i formularz zgłoszenia inicjatywy

 

Znak_NBP_formułka_zielony - poziom

Wpis promujący projekt: „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych” – projekt realizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród młodzieży oraz wzrost potencjału szkół w zakresie nauki przedsiębiorczości oraz kreowania postaw przedsiębiorczych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podejmowanych działaniach, zapraszamy na stronę internetową projektu:

https://szkolaprzedsiebiorczosci.pl/

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prowadzeniem podobnych działań w swojej szkole oraz nieodpłatnym dostępem do platformy internetowej służącej planowaniu inicjatyw w Firmie Młodzieżowej, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Marty Szaro: marta.szaro@fsd.lublin.pl

 

Zostaw komentarzOdwiedź nas w Motyczu
Konkurs Mapa Myśli

Rodzaje treści

Zrób to sam

Do pobrania

Video

Recenzje

Nasze portale

Prawdziwy Skarb

Kompasy Psychometryczne

Szkoła Przedsiębiorczości

Najczęściej czytane (ostatnie 24h)

Kontakt

Motycz Leśny 51
21-030 Motycz Leśny

Warsztaty dla klas, szkolenia dla dorosłych:
502-928-477, biuro@cdw.edu.pl

Sklep, kursy online:
513-056-931, kontakt@cdw.edu.pl

Copyright © 2020 Centrum Dobrego Wychowania
Witryna zaprojektowana przy użyciu zasobów portalu Freepik.com