Inicjatywy w ramach Szkoły Edukacji w szkołach część 1

Co się dzieje u uczestników projektu „Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania – szkoły budują społeczeństwo partycypacyjne”?

 

Po zakończeniu szkoleń nauczyciele wspólnie z wybraną klasą rozpoczęli pracę nad przygotowaniem wydarzenia społecznego na podstawie scenariuszy z Programu Aktywności Edukacyjnej. Program to cykl 20 lekcji, które przygotowują młodzież do samodzielnej realizacji działań na rzecz społeczności. W ramach lekcji poruszane są m.in. tematy: celu grupowego, norm grupowych, mocnych stron, diagnozy społeczności, delegowania zadań, radzenia sobie z presją i stresem i in. 

Ważnym aspektem działań każdej klasy była diagnoza potrzeb społeczności, przeprowadzona pośród uczniów i nauczycieli. Diagnoza pokazała, że bolączką wielu szkół jest brak „kąta” dla uczniów do spędzania przerw. Uczniowie deklarowali, że nie mają gdzie spędzić przerwy, że muszą siadać na podłodze, nie mogą używać telefonów, a nie ma żadnej alternatywy na ciekawe spędzanie przerwy. W kilku szkołach takie miejsca już istnieją, ale ich wyposażenie jest na tyle skromne, że nie każdy uczeń zdąży skorzystać z gry, albo gry są dla młodszych dzieci. Dlatego bardzo często w ramach projektu uczniowie tworzyli przestrzeń do spędzania przerw dla siebie i swoich kolegów lub doposażyli te już istniejące o kolejne gry, pomoce itp. 

 

Uważamy, że takie przestrzenie są bardzo potrzebne w każdej szkole, bo jak wiadomo, do szkoły chodzimy nie tylko po to, by się uczyć. Szkoła to także miejsce budowania relacji, nawiązywania przyjaźni i nauki bycia w grupie. A miejsca, gdzie uczniowie mogą poczuć się swobodnie i spędzić czas na innej aktywności niż nauka bardzo pozytywnie wpływają na klimat i atmosferę szkoły.

FIO stopka