Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą

Jak aktywizować uczniów? [do pobrania]

Każdy człowiek funkcjonuje w otoczeniu jakiejś grupy. Jest uczniem klasy, szkoły, sąsiadem, dzieckiem, siostrą, bratem. W każdej z tych grup odgrywa określoną rolę. Warto zwrócić uczniom uwagę na pytanie, czy więcej dają grupie niż z niej biorą, czyli dbają o rozwój grupy, robią coś dobrego dla innych, czy wręcz przeciwnie - przeszkadzają w dobrym funkcjonowaniu tej grupy. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z tego, jakie znaczenie mają słowa, które wypowiadają i sposób w jaki się zachowują. Przedstawiamy krótkie ćwiczenie, które pozwoli uczniowi sprawdzić, jaką postawę w danej grupie prezentują.

 

Przebieg zajęć:

1. Teoria – krótki wykładzik o grupie i o postawach społecznych

Każdy z nas jest członkiem różnych grup, które są istotnym elementem życia społecznego. Grupę definiuje się, jako zespół ludzi, między którymi wytworzyły się pewne więzi i stosunki społeczne. Biorąc pod uwagę kryterium formalności, wyróżnia się grupy formalne i nieformalne. Grupy formalne charakteryzują się sformalizowanymi stosunkami między członkami grupy. W takiej grupie panują bezosobowe, rzeczowe więzi, a jej członkowie są nastawieni na realizację konkretnych celów. Z kolei grupy nieformalne powstają spontanicznie i służą do zaspokajania potrzeb społecznych oraz psychologicznych. Grupy nieformalne rozwijają się niezależnie od grup formalnych – mogą powstawać wewnątrz lub poza nimi.

Każda klasa szkolna na początku jest grupą formalną: 1a, 1b, 1c. Jednak po jakimś czasie spontanicznie przekształca się w grupę nieformalną - grupę znajomych, przyjaciół, którzy mogą dokonać czegoś razem. W grupie nieformalnej dużo łatwiej jest podjąć się wspólnych działań, niż w grupie formalnej, która ma narzucony cel i sposób działania. Oczywiście sukces wszystkich działań zależy od postawy członków danej grupy.

Każda grupa – niezależnie od jej charakteru – jest zbiorem różnych postaw społecznych – tj. trwałych układów przekonań, emocji, uczuć i zachowań poszczególnych członków grupy w odniesieniu do danego obiektu (np. osoby, przedmiotu, idei itp.).

Wyróżnić możemy cztery podstawowe postawy społeczne: negatywne – antypracownik i biorca, oraz pozytywne – dawca i inwestor.

Postawy społeczne

Antypracownik jest zawsze na „nie”, nic mu się nie podoba, nic mu się chce, narzeka na wszystko i wszystkich dookoła, nie angażuje się w pracę grupy. To też uczeń, któremu nic się nie chce, który się nie uczy. Zawsze krytykuje akcje społeczne podejmowane w szkole i w nic się nie włącza.

Biorca robi tylko tyle ile musi, nic ponadto, kieruje się tylko i wyłącznie własnym egoizmem. To uczeń, który uczy się niechętnie. Nauczy się tylko w momencie gdy musi (bo np. grozi mu zagrożenie). Niechętnie bierze udział w akcjach społecznych. Weźmie udział, jeżeli będzie miał w tym jakiś zysk (np. dodatkowa ocena z jakiegoś przedmiotu).

Dawca chętnie pomaga innym, jednak ma świadomość tego, że pracuje dla innych, solidnie wywiązuje się ze wszystkich swoich obowiązków.  To uczeń, który uczy się rzetelnie, tyle ile trzeba, ale nie wybija się by innym pomagać. Notatki pożyczy, jeżeli się go o to poprosi.

Inwestor - najwięcej daje z siebie, jest chodzącą reklamą swojej grupy i celów jakie jej przyświecają, Jest to osoba najaktywniejsza, chętnie angażująca się w działania. To uczeń, który jest chętny do pomocy i jest optymistą jeżeli chodzi o różne akcje społeczne.

 

2. Ćwiczenie

Do ćwiczenia należy wybrać 12 osób, które będą odgrywały określone role (załącznik).

pobierz opis ról pdf, docx

 

Uczestnicy losują rolę i nie pokazując innym, co wylosowali przygotowują się do odegrania scenki. Nauczyciel samodzielnie wybiera rodzaj i temat scenki. Powinna być to prawdopodobna sytuacja społeczna, w której uczniowie mogą wziąć udział teraz lub w przyszłości. Np. organizacja akcji charytatywnej w szkole, budowa placu zabaw obok szkoły, budowa biblioteki na osiedlu itp. Na kartkach, które losują uczniowie znajdują się krótkie i proste przykłady argumentów, których mogą używać osoby odgrywające daną rolę. Nauczyciel krótko wprowadza w temat, a następnie uczniowie prowadzą dialog między sobą. Reszta klasy ma za zadanie odgadnąć, kto w jaką rolę się wciela. Po krótkiej scence, następuje podsumowanie.

Pomocne pytania:
- Kto wcielił się w jaką rolę?
- Jakie argumenty przytaczały osoby odgrywające konkretne postawy?
- Kto wzbudzał największą sympatię?
- Z kim chciałbyś najbardziej współpracować?

 

3. Most w przyszłość

Najbardziej pozytywną postawą społeczną jest inwestor. Aby grupa działała jak najefektywniej należy dążyć do zaktywizowania wszystkich inwestorów, którzy swoją postawą zmotywują pozostałych członków grupy do działania. Ale jak to zrobić? Inwestorów należy wybierać na liderów grupy. Cechą charakterystyczną lidera jest to, że pozostali ludzie chcą go naśladować i poddają się jego przywództwu. Inwestor powinien być autorytetem dla innych i wzorem do naśladowania, powinien być symbolem grupy. Inwestora-Lidera należy wspierać we wszystkich działaniach, a także doceniać jego starania i utwierdzać w dążeniu do osiągnięcia celów. Inwestor musi być pewny, że ma oparcie w grupie, a jego starania nie idą na marne. Dzięki temu jeszcze bardziej napędza się do działania i podejmowania nowych wyzwań, a tym samym pociąga za sobą pozostałą część grupy. Nic tak nie mobilizuje do pracy jak wspólny sukces.

 

Zostaw komentarzBarbara

7 lat temu

Okazuje się,że mam zbyt małą ilość inwestorów w klasie.Ciekawe ćwiczenie i ciekawe materiały.Juz wiem,co jutro będę robila z dziećmi .Dziekuję i pozdrawiam.

Odwiedź nas w Motyczu
Konkurs Mapa Myśli

Rodzaje treści

Zrób to sam

Do pobrania

Video

Recenzje

Nasze portale

Prawdziwy Skarb

Kompasy Psychometryczne

Szkoła Przedsiębiorczości

Najczęściej czytane (ostatnie 24h)

Kontakt

Motycz Leśny 51
21-030 Motycz Leśny

Warsztaty dla klas, szkolenia dla dorosłych:
502-928-477, biuro@cdw.edu.pl

Sklep, kursy online:
513-056-931, kontakt@cdw.edu.pl

Copyright © 2020 Centrum Dobrego Wychowania
Witryna zaprojektowana przy użyciu zasobów portalu Freepik.com