Jak sprawiedliwie i motywująco oceniać?

Jako nauczyciele czy rodzice często, mimo najlepszych chęci, zniechęcamy dzieci, powodując u nich bezsilność i brak wiary we własne możliwości. Komunikaty, które odbierają nasze dzieci, powodują budowanie u nich przekonań o nich samych - jaki jestem?, o otaczającym ich świecie - jacy są inni ludzie i świat, w którym funkcjonuję? I jakie w związku z tym podejmuję w życiu decyzje? Zbyt często zamiast słuchać, mówimy uczniom co się stało, dlaczego tak się stało i co powinni zrobić, a nawet jak powinni się czuć. Bardzo często oczekujemy od innych, że się domyślą o co nam chodzi i czego potrzebujemy. Jeśli staramy się zrozumieć innych, inni będą się starać zrozumieć nas.

Budowanie z wychowankami prawdziwych relacji, opartych na rozumieniu, szczerym docenianiu i budowaniu motywacji wewnętrznej, a nie kontroli pomaga redukować lęk szkolny i sprawia, że uczniowie wkładają większy wysiłek w pracę nad swoim rozwojem.

Zobacz szczegółowy cennik

CELE SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy na temat tego, jak:
- oceniać działania i rezultat, bez oceniania osoby
- udzielać sprawiedliwej i motywującej informacji zwrotnej
- chwalić i doceniać pracę uczniów

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz motywującego oceniania i doceniania prac i zachowań uczniów. Pokazuje mechanizmy oceniania i ich wpływ na pracę i samoocenę uczniów.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie zawiera praktyczne metody i odpowiedzi na pytania:

1. Jak oceniać działania i rezultat, bez oceniania osoby?
2. Jak oceniać obiektywnie i brać pod uwagę indywidualne predyspozycje uczniów?
3. Dlaczego warto oddzielić oceny od nagród i kar?
4. Jak podsumowywać indywidualne oraz grupowe wysiłki edukacyjne?
5. Dlaczego chwalenie może działać demotywująco – pochwała a zachęta?
6. Jak nasze nastawienie wpływa na nasze działanie?

 

Przeczytaj o nas więcej na naszym blogu:

Jak udzielać informacji zwrotnej, chwalić i doceniać

 

Szkolenie może być prowadzone w formie online i trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min.

Zobacz szczegółowy cennik  

Opinie uczestników szkoleń

Centrum Dobrego Wychowania w liczbach

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych