Jak zbudować prawdziwy autorytet wśród dzieci i młodzieży?

Wychowawca zawsze postrzegany jest jako lider, dlatego powinien od początku z pełną świadomością wchodzić w rolę lidera grupy i budować swój autorytet. Każdy uczeń najlepiej funkcjonuje w dobrze zorganizowanej grupie, jest wówczas bardziej zmotywowany do działania, rozwija się indywidualnie i społecznie.

W trakcie szkolenia opowiemy o tym jak być autorytetem dla dzieci i młodzeży, ale również o tym, jak bycie prawdziwym autorytetem ułatwia pracę z uczniami. To skondensowana, praktyczna wiedza na temat budowania relacji z uczniem i grupą. Odpowiada na pytanie jak być przykładem, ekspertem i przyjacielem grupy.

 

Zobacz szczegółowy cennik

CELE SZKOLENIA:
- Przedstawienie korzyści budowania autorytetu wśród dzieci i młodzieży.
- Pokazanie różnicy pomiędzy autorytetem formalnym i nieformalnym.
- Przedstawienie 4 wymiarów budowania autorytetu wśród dzieci i młodzieży.

W czasie szkolenia odpowiadamy na pytania:
- Jak budować prawdziwy autorytet wśród dzieci i młodzieży?
- Czym różni się autorytet formalny od nieformalnego?
- Jaki wpływ na budowanie autorytetu mają wartości, cele i oczekiwania nauczycieli?
- Jak budować relację z uczniem?
- Jak być przykładem dla ucznia, czyli jak mieć realny wpływ na kształtowanie postaw młodego człowieka?
- Jak być ekspertem dla ucznia?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

 

PROGRAM SZKOLENIA:  

Wprowadzenie teoretyczne i część praktyczna w zakresie następujących tematów:

1. Autorytet – definicja i znaczenie. 

2. Co składa się na autorytet?

3. Jakie są podstawowe kompetencje w pracy z grupą?

4. Cechy psychiki ludzkiej.

5. Człowiek jako istota społeczna.

6. Cechy nauczyciela będącego ekspertem, przykładem i przyjacielem ucznia.

 

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

Autorytet nauczyciela

 

Szkolenie obecnie jest prowadzone w formie online i  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min. 

Zobacz szczegółowy cennik

Opinie uczestników szkoleń

Centrum Dobrego Wychowania w liczbach

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych