Kurs Kompetencji Społecznych

realizowany w ramach projektu: Szkoła Tutorów Akademii Młodzieżowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

051 (Copy)

Moduł I: Kompetencje w zakresie motywacji

Materiały będą dostępne od 23.04.2020.

006 (Copy)

Moduł II: Kompetencje w zakresie komunikacji.

Materiały będą dostępne od 14.05.2020.

077 (Copy) (2)

Moduł III: Kompetencje w zakresie pracy z grupą.

Materiały będą dostępne od 28.05.2020.

011 (Copy) (2)

Moduł IV:Kompetencje w zakresie procesów uczenia się.

Materiały będą dostępne od 04.06.2020.