Młodzież Buduje Partycypację – program budowania lokalnej partycypacji i zaangażowania w działania strażnicze wśród młodzieży szkolnej

Termin realizacji badań: X. 2024 r. – VI.2025r.

DSC_0053_Easy-Resize.com (2)