Szkolenie dla nauczycieli:
Angażujące metody budowania zespołu klasowego i rozpoznawania predyspozycji uczniów

Moduł II: Firma młodzieżowa - czyli jak uczyć współpracy