Moduł IV: Kompetencje w zakresie procesów uczenia się