NASZE WARSZTATY

Warsztaty Integracyjne

Warsztaty poprawiające integracje klasy. Uczniowie mają możliwość poznać się lepiej i stworzyć zgrany zespół. Dobra grupa to podstawa, aby odnieść indywidualny sukces! 

Ekstremalnie Skuteczna Nauka

Ekstremalnie Skuteczna Nauka to rozbudowany warsztat, który składa się z dwóch elementów - wykładu prezentującego informacje dotyczące skutecznej nauki oraz części przedmiotowej czyli warsztatu edukacyjnego wybranego przez Państwa z naszej oferty.  

Spacer turystyczny - Lublin

Edukacyjna gra w murach lubelskiego Starego Miasta. Opracowana przez nas gra terenowa to edukacja, rywalizacja i kooperacja w jednym!

 

Propozycje dla poszczególnych grup wiekowych

Warsztaty integracyjne

Człowiek jako istota społeczna do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje grupy. Klasa szkolna jest dla ucznia zespołem, który powinien wspierać jego rozwój społeczny. W funkcjonowaniu każdego zespołu ważna jest integracja, czyli wzajemne zapoznanie i nauka współpracy. Dlatego proponujemy Państwu warsztaty integracyjne, które pomogą wzmocnić współpracę w klasie. 

Korzyści dla uczniów:

 • Klasa staje się zgranym zespołem;
 • Zmniejsza się liczba konfliktów w klasie;
 • Uczniowie lepiej się uczą;
 • Uczniowie podejmują nowe wyzwania.

Korzyści dla nauczycieli:

 • lepsze poznanie uczniów w sytuacji innej niż lekcja
 • poprawa dyscypliny w klasie
 • wzrost współpracy uczniów z nauczycielem
 • integracja nauczyciela z uczniami

Młodziaki rządzą!

Jest to warsztat integracyjny przygotowany specjalnie z myślą o uczniach klas 4 i 5, którzy często mają trudności w zaadaptowaniu się do nowych warunków nauki.

W czasie warsztatu uczniowie przygotowują kronikę - klasowy almanach, w której umieszczają informacje o sobie samych. Na zakończenie klasa otrzymuje kronikę na pamiątkę. 

Głównym celem bezpośrednim warsztatów jest zbudowanie w uczniach poczucia, że są częścią jednej wspólnoty. Bez któregokolwiek z nich nie będzie ona już taka sama, a to jak wygląda, jak każdy się w niej czuje, zależy od codziennej pracy każdego ucznia.

 • Szukanie cech, które mamy wspólne, docenianie naszej różnorodności
 • Wspólne przygotowanie klasowej księgi z informacjami o uczniach
 • Ćwiczenie pracy zespołowej

Warsztat jest przeznaczony dla uczniów klas 4 i 5 szkoły podstawowej. 

Warsztat możliwy do zrealizowania jednocześnie przez dwie klasy. 

Zgrana klasa

Jest to warsztat, który pomoże uczniom zintegrować się oraz nauczyć współpracować w zespole klasowym.  Stosowane podczas warsztatu metody edukacyjne pozwalają uczniom dowiedzieć się wielu ciekawostek o swoich kolegach i koleżankach. 

Warsztat prowadzony jest w formie gry zespołowej.  Uczniowie podzieleni na mniejsze grupy wykonują zadania, które odkrywają talenty i role poszczególnyh osób w klasie. Młodzież poprzez ten warsztat może zrozumieć odpowiedzialność jaka spoczywa na każdym z nich w toworzeniu tytułowej zgranej klasy na co dzień.

 • integracja klasy
 • sprzyjanie budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania;
 • tworzenie i umacnianie więzi emocjonalnych i pozytywnych relacji w grupie;
 • rozwijanie postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu ucznia, takich jak: szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, podejmowania inicjatyw oraz chęć do pracy zespołowej.

Warsztat jest przeznaczony dla uczniów od 5 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.  

Warsztat możliwy do zrealizowania jednocześnie przez trzy klasy. 

Ekstremalnie Skuteczna Nauka

- czyli nauczanie w nietypowej formie
Uczniowie biorą udział w warsztatach edukacyjnych, a dodatkowo przedstawiane są im informacje dotyczące efektywnej nauki. Wiadomości zdobyte podczas wykładu uczniowie mogą wykorzystać w praktyce podczas warsztatów i przekonać się, że nauka w cale nie musi być nudna!

Korzyści dla uczniów:

 • uczniowie zdobywają wiedzę poprzez praktyczne działania;
 • wzrost świadomości ucznia, co do swoich predyspozycji;
 • wzrost umiejętności stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce;
 • rozwój motywacji wewnętrznej do nauki.

Korzyści dla nauczycieli:

 • lepsze poznanie uczniów w sytuacji innej niż lekcja
 • poprawa dyscypliny w klasie
 • wzrost współpracy uczniów z nauczycielem
 • integracja nauczyciela z uczniami

Leśna Kwatera Legionistów

Jest to warsztat skierowany do uczniów od 5 klasy szkoły podstawowej i uczniów szkoły ponadpodstawowej. Tematyka zajęć oparta jest o wydarzenia historyczne związane z Legionami Polskimi.

Dzięki zajęciom uczniowie poczują namiastkę żołnierskiego życia. Poszerzą swoją wiedzę historyczną i zastosują ją w praktyce, w trakcie zadań. Warsztat stwarza możliwość wcielenia się w rolę legionisty i przeniesienie na leśną ścieżkę, gdzie należy wykonać takie zadania jak m.in. rozwiązanie szyfru w labiryncie, praca z mapą, pokonanie toru sprawnościowego i pola minowego, a także opatrywanie rannego w szpitalu polowym.

Podsumowanie warsztatu stanowi rozmowa dotycząca patriotyzmu. Taki element zajęć jest umożliwia  naukę dyskutowania i konstruktywnego prowadzenia rozmów. Jest to również możliwość  omówienia swoich doświadczeń i opinii odnoszących się do patriotyzmu.

 • współpraca w grupie z uwzględnieniem podziału zadań oraz obowiązujących wartości;
 • poszerzenie wiedzy na temat Legionów Polskich;
 • kształtowanie postaw obywatelskich;
 • rozwijanie postawy patriotycznej.

Warsztat jest przeznaczony dla uczniów od 5 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.  

Warsztat możliwy do zrealizowania jednocześnie przez dwie klasy. 

Matematyczny Escape Room

W czasie warsztatu uczniowie podzieleni na zespoły rozwiązują zadnia matematyczne, ale nikomu, nawet  zatwardziałym humanistom nie przyjdzie do głowy żeby się nudzić.

Interesująca fabuła z zagadką prawie kryminalną w tle, połączona z narastającym napięciem zespołowej rywalizacji utrwali informacje, które na co dzień kojarzą się ze żmudnym rozwiązywaniem zadań. Modna w obecnych czasach forma Escape Roomu przyciąga nawet tych, którzy matematyki boją się od zawsze. Zadania przygotowane dla uczniów, opracowane są w ten sposób by rozbudzić zarówno wyobraźnie przestrzenną oraz zaintrygować  (np. obliczeniami na gruncie ekonomii).

Warsztat ten zintegruje klasę jak i pobudzi do odnajdywania matematycznej prawdy w otaczającym nas świecie.

 • rozwój poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej;
 • wykorzystywanie wiedzy matematycznej w praktyce;
 • ćwiczenie pracy zespołowej.

Warsztat jest przygotowany w 2 kategoriach wiekowych: 

dla młodszych klas: 4-6 szkoły podstawowej 

oraz dla klas starszych: od klasy 7 szkoły podstawowej i klas szkół ponadpodstawowych

Warsztat możliwy do zrealizowania jednocześnie przez jedną klasę. 

Szkoła Przedsiębiorczości

Warsztat stwarza możliwość nauki, podejmowania trafnych decyzji biznesowych, a wszystko w formie zabawy. 

Uczniowie w małych grupach mają szansę nauczyć się, iż pomysł na biznes to nie wszystko. Nasi trenerzy poprowadzą uczestników zawiłą drogą od zarejestrowania firmy aż po jej sukces. Uczestnicy dowiedzą się czym jest wolny rynek i jak funkcjonuje w praktyce.  Czym jest reklama i jak działają inwestycje. Kiedy kredyt się opłaca i po co jest warto go wziąć. Te zawiłe zagadnienia są przedstawiane w formie niezwykle atrakcyjnej, symulacynej biznesowej gry zespołowej.

Uczniowie tworząc firmę - szkołę, rywalizują z kolegami  o miano szkoły najlepiej radzącej sobie na rynku. Każda szkoła otrzymuje wirtualny kapitał. Wszyscy zaczynają z takiego samego poziomu: szkoła w przeciętnej dzielnicy Miasta M. Podejmując kolejne decyzje inwestycyjne zdobywają, lub tracą, kapitał,  uruchamia filie w coraz bardziej prestiżowych dzielnicach, dyktują ceny usług.

 • nauka podejmowania decyzji biznesowych;
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania wolnego rynku;
 • ćwiczenie pracy zespołowej.

Warsztat jest przeznaczony dla uczniów od 7 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.  

Warsztat możliwy do zrealizowania jednocześnie przez dwie klasy. 

Lublin_Castle_5_Lublin_28

Spacer turystyczny - Lublin

Opracowana przez nas gra terenowa to edukacja, rywalizacja i kooperacja w jednym!

Na początku zabieramy naszych uczestników na niezwykle interesujący spacer uliczkami lubelskiego Starego Miasta. Przekazywane informacje o lubelskich legendach, ważnych postaciach i wydarzeniach dla miasta są cenne dla młodzieży, ponieważ będą ich potrzebować podczas realizacji głównego zadania gry. Grupa przed wymarszem jest wprowadzona w tematykę gry i wie, że ich sukces zależy od ilości informacji, jakie zgromadzą. To buduje uwagę i zainteresowanie u grupy.

Po zakończeniu spaceru klasa dzieli się na grupy i rozpoczyna grę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkół realizujemy dwie wersje gry:

- w formie krzyżówki – dla starszych klas – każda grupa otrzymuje do uzupełnienia krzyżówkę. Jednak, aby znaleźć odpowiedź na kolejne hasła należy udać się w różne miejsca Starego Miasta. Każda grupa musi odnaleźć miejsce, którego dotyczy hasło, udać się tam i odszukać potrzebną informację

- w formie uzupełnianki – dla klas młodszych – z uwagi na duży obszar, jaki zajmuje lubelskie Stare Miasto wersję tę możemy realizować następująco, tj. klasa podzielona na grupy wspólnie pokonuje trasę gry. Po dotarciu na miejsce każda grupa samodzielnie poszukuje brakującego tekstu, następnie wszyscy wracają do prowadzącego grę. Możliwe jest pokonanie trasy gry przez grupy samodzielnie, a prowadzący grę nadzorują jej przebieg. 

049 (Copy)

Przyjedź do nas

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami organizacji
Warsztatów w Centrum Dobrego Wychowania 
oraz do zamówienia pobytu u nas.