Projekt edukacyjny w rzeczywistości szkolnej

Cena szkolenia

 • 98,00 zł / os.

 • grupy do 20 osób - 1960,00 zł / grupa

  *dotyczy szkoleń organizowanych w szkołach w Lublinie i okolicach, pozostałe szkoły - kalkulacja indywidualna, w przypadku szkoleń realizowanych poza Lublinem, doliczamy koszty dojazdu.
 • Czas trwania: 4h dydaktyczne

 • Marzy Wam się praca metodą projektów, ale dotychczas nie mieliście pomysłu, nie wiedzieliście jak zacząć, baliście się dodatkowych obowiązków? Zapraszamy na szkolenie, podczas którego pokażemy Wam, jak w pełni czerpać z zasobów metody projektowej.

Opis

 • O metodzie projektowej słyszał pewnie każdy nauczyciel.Niestety, często jest ona sprowadzana do zrobienia plakatu profilaktycznego, mapy myśli na zadany temat lub zbiórki charytatywnej. Tak naprawdę jest to bardzo angażująca i maksymalnie wciągająca uczniów metoda, wymaga jednak odpowiedniej wiedzy, przygotowania uczestników i nastawienia do pracy dydaktycznej nowym sposobem. Podczas szkolenia dowiecie się, jak przygotować siebie i uczniów do pracy projektowej, poznacie kolejne etapy metody, dowiecie się, jak zachęcić całą klasę do wzięcia udziału w zadaniu.

 • Na zalety metody projektowej wskazuje sama preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego, są to m.in.: znaczna samodzielność i odpowiedzialność uczestników projektu, stwarzanie warunków do indywidualnego kierowania procesem uczenia się, wspieranie integracji klasy, wzmacnianie i rozwijanie wielu kompetencji (np. przedsiębiorczości, kreatywności, pracy w grupie, komunikacji, planowania i in.) Zastosowanie metody projektu pozwala urozmaicać proces kształcenia dzięki innowacyjnym rozwiązaniom programowym, organizacyjnym i metodycznym.

 • Na szkoleniu opowiemy Wam o sprawdzonych przez nasz zespół konkretnych metodach pracy, poznacie również pomysły na szkolne projekty, zróżnicowane w zależności od przedmiotu i etapu nauczania.

Program szkolenia

 • 1. Czym jest metoda projektu edukacyjnego i dlaczego jest tak skuteczna? 

 • 2. Od czego zacząć? Diagnoza

 • 3. Schemat realizacji projektu edukacyjnego w szkole

 • 4. Narzędzia do pracy „od zaraz”

 • 5. Sesja Q&A

To szkolenie jest dla Was jeśli

 • 1. Chcecie tchnąć więcej „życia” w lekcje

 • 2. Marzą Wam się zaangażowani uczniowie

 • 3. Chcecie udoskonalić Wasz warsztat metodyczny

 • 4. Jesteście kreatywni ale nie wiecie, jak wykorzystać swoje pomysły

 • 5. Jesteście w trakcie awansu zawodowego i potrzebujecie inspiracji

 • 6. Chcecie pokazać swoim uczniom, że to, czego się uczą ma sens

Dzięki szkoleniu zdobędziecie następujące korzyści 

 • 1. Poznacie efektywną metodę pracy z uczniami – 8 kroków (diagnoza, cele, rezultaty, grupa docelowa, harmonogram, działanie, upowszechnianie, ewaluacja, podsumowanie

 • 2. Wyposażycie uczniów w bardzo cenne kompetencje miękkie: planowanie, praca wzespole, systematyczność, poczucie odpowiedzialności

 • 3. Wzmocnicie swoją pozycję jako lider klasy – narzędzie do prowadzenia/wspierania grupy podczas pracy projektowej

 • 4. Zyskacie motywację do działań projektowych

 • 5. Poznacie gotowe 3 narzędzia do pracy

joanna-misiarz-k

Joanna Misiarz

psycholog

Wieloletnia koordynatorka projektów edukacyjnych m.in.: wymian międzynarodowych (z UA, Litwą, Łotwą, Gruzją, i in.), projektów z wiedzy przedmiotowej (m.in. edukacja ekonomiczna, ekologiczna), projektów dotyczących działań ze społecznością lokalną i partycypacyjnych (np. szkolne budżety partycypacyjne), projektów doskonalących dla nauczycieli. Współtwórca szkoleń i materiałów edukacyjnych CDW.

Opinie uczestników szkoleń

Centrum Dobrego Wychowania w liczbach

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych