Projekt "Program Aktywności Edukacyjnej zmienia życie młodzieży i społeczności"

Projekt polega na realizacji innowacyjnego, realizowanego w klasach programu edukacji obywatelskiej, we współpracy z 4 różnorodnymi szkołami, angażującego mieszkańców i mieszkanki o możliwie różnorodnych perspektywach. Program zaangażuje 240 młodych osób, a przez nich całe społeczności lokalne i lokalne władze i odpowiada na najważniejsze potrzeby człowieka: autonomii, rozwoju i przynależności. W ramach projektu program zostanie poddany kompleksowej ewaluacji oraz upowszechniony w całej Polsce. Projekt realizowany od 06.11.2020 do 30.06.2022.

Partnerami w projekcie są następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach

- Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radawczyku Drugim

- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich

Planowane rezultaty - zmiana społeczna:

1. Nabycie przez 240 młodych osób (13-16 lat) wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i organizacji wydarzeń społecznych na rzecz swojej społeczności.

2. Trwałe ukształtowanie wśród 240 młodych osób (13-16 lat) postaw aktywności, zaradności i odpowiedzialności społecznej pozwalających funkcjonować im jako aktywnym obywatelom.

3. Aktywizacja społeczna 120 członków rodzin młodzieży objętej projektem.

4. Wzmocnienie potencjału Fundacji oraz Szkół w całej Polsce w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży.

231310049_608599793460847_7219229159557947637_n206759703_972535620187926_8818982745648206982_n203291653_1219760918479432_6759748279006398655_n
205363207_328186428767356_4045192697298689157_n205599972_1798276140343638_5956543375980155581_n231877390_193284099487875_2994491230840413363_n

Klasy realizują następujące działania:

- Warsztaty budujące zgrane zespoły klasowe metodami pedagogiki przygody i przygotowujące do działania na rzecz społeczności i z nią oraz wykształcające klasowych młodzieżowych liderów i liderki

- Realizacja w szkołach, w ramach zajęć pozalekcyjnych 20 lekcji Programu Aktywności Edukacyjnej w ramach których cała klasa:

1) rozpoznaje swoje mocne strony

2) diagnozuje swoją społeczność

3) na podstawie swoich mocnych stron stawia cel i planuje konkretne przedsięwzięcie na rzecz społeczności z udziałem swoich rodziców
4) planuje konkretne działania, dzieli się zadaniami

5) przygotowuje finał przedsięwzięcia

6) uczy się koncentrycznego angażowania społeczności: najpierw osoby najbliższe – potem dalsze – w tym władze samorządowe

7) uczy się rozwiązywać pojawiające się trudności i konflikty

8) realizuje finał przedsięwzięcia

9) podsumowuje swoje działanie – obserwuje zmianę społeczną

10) wyciąga wnioski dla swojego życia i społeczności

Active-citizens-fund@4x

Projekt "Program Aktywności Edukacyjnej zmienia życie młodzieży i społeczności" jest dotowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego: