Przepis na zgraną klasę

Dobrze funkcjonująca grupa klasowa, to „wielki sprzymierzeniec” w procesie wychowawczym. Młodzi ludzie dopiero w dobrej grupie właściwie się rozwijają.

Zgrana klasa, to grupa osób, z którą wszyscy chętnie współpracują. Uczniowie nawzajem się wspierają, a czas spędzony w szkole odbierają jako cenny i potrzebny. Grupa rówieśników jest najlepszym środowiskiem rozwoju młodego człowieka, daje poczucie bezpieczeństwa, jest miejscem uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych, nauki wyznaczania i osiągania celów oraz wspólnej pracy zespołowej. Dobra grupa to najlepsze środowisko, którego pożąda każdy człowiek.

Szkolenie to skondensowana, praktyczna wiedza na temat zasad tworzenia zgranej i zmotywowanej grupy. Daje podstawy do budowania klasy, w której uczniowie chętniej i skuteczniej realizują cele, działają na wspólny sukces i tworzą przyjazne środowisko do rozwoju.

Zobacz szczegółowy cennik

CELE SZKOLENIA:

- rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania zgranych zespołów klasowych
- poznanie 5 najważniejszych elementów dobrze funkcjonujących klas 

W czasie szkolenia odpowiemy na pytania:

- Jak budować zgraną klasę, ukierunkowaną na osiągnięcie wspólnych korzyści i sukcesów?
- Jak postawiać klasie atrakcyjny i motywujący cel?
- Jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w grupie?
- Co zrobić, aby uczniowie respektowali normy społeczne? (np. sposoby na utrzymanie ciszy w klasie)
- Jak stworzyć przyjazne miejsce, z którym grupa będzie się utożsamiać i w którym będzie chętnie współpracować?

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Program szkolenia jest zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa dając praktyczne wskazówki na to jak zapewnić w szkole działania zmierzające do kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicja dobrej grupy.
2. Znaczenie grupy w życiu młodego człowieka.
3. Rola nauczyciela i wychowawcy w grupie.
4. Postawy wobec zaangażowana w grupie.
5. Fazy funkcjonowania grupy.
6. 5 cech dobrej grupy – zasady tworzenia zgranej i zmotywowanej grupy.
7. Jak postawić klasie atrakcyjny i motywujący cel?
8. Jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w grupie?
9. Co zrobić, aby uczniowie respektowali normy społeczne?
10. Jak stworzyć przyjazne miejsce, z którym grupa będzie się utożsamiać i w którym będzie chętnie współpracować?

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

1) Jak postawić grupie motywujący cel?

2) Jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w zespole?

 

Szkolenie obecnie jest prowadzone w formie online i trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min. 

Zobacz szczegółowy cennik

Opinie uczestników szkoleń

Centrum Dobrego Wychowania w liczbach

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych