Regulamin spotkań z Dobrze Wychowanymi Alpakami

  • 1. Spotkania z alpakami odbywają się tylko za pozwoleniem i z udziałem ich Opiekuna.

  • 2. Na spotkanie z alpakami należy wcześniej się umówić.
  • 3. Dzieci i młodzież mogą przebywać z alpakami tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
  • 4. Za dzieci i młodzież odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
  • 5. Karmienie alpak odbywa się tylko za zgodą ich opiekuna.
  • 6. Bieganie i krzyczenie w pobliżu alpak stresuje zwierzęta, więc prosimy o zachowanie spokoju.
  • 7. Zawsze kierujemy się dobrem zwierząt i Państwa też o to prosimy. Dopuszczamy możliwość przerwania spotkania, jeżeli uczestnicy będą zachowywać się niewłaściwie.