Relacja z I i II zjazdu Szkoły Edukacji CDW 2022

Za nami pierwsze szkolenia dla uczestników proektu "Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania - szkoły budują społeczeństwo partycypacyjne".

W dwa ostatnie weekendy października odbyły się dwa zjazdy szkoleniowe dla uczestników projektu "Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania - szkoły budują społeczeństwo partycypacyjne". W projekcie uczestniczy 24 nauczycieli z całej Polski. Październikowe spotkania dotyczyły pracy z grupą i dydaktyki partycypacyjnej.

Podczas pierwszego zjazdu dużo rozmawialiśmy o budowaniu relacji i tworzeniu z klasy zgranego zespołu, były też scenki i dużo integracji. Poruszyliśmy też zagadnienia związane z psychologicznymi aspektamrelacji nauczyciel - uczeń i skuteczności procesu uczenia się.

Drugi zjazd obfitował w pracę warsztatową, szczególnie podczas warsztatów totyczących metod grywalizacyjnych. Uczestnicy poznali grę symulacyjną "Wybory w Mieście M" oraz sami, w zespołach zadaniowych stworzyli swoje gry edukacyjne.

Bardzo ważną częścią tego zjazdu było poznanie Programu Aktywności Edukacyjnej, który był baządla uczestników do pracy z uczniami w szkołach i przygotowanie młodzieży do działania na rzecz społeczności. 

Uczestnikami projektu jest 24 nauczycieli z całej Polski

FIO stopka