050-zmniejszone

Kim jesteśmy?

Od 2005 roku współpracujemy ze szkołami w zakresie wspierania dyrekcji, nauczycieli, pedagogów i psychologów w wymagającym zadaniu pracy z uczniami.

Naszą misją jest dobre wychowanie dzieci i młodzieży oraz współpraca z osobami i instytucjami, które pracują w obszarze edukacji i wychowania. Według nas, dobrze wychować to dobrze przygotować do dorosłego życia, to wyposażyć młodego człowieka w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu podejmować różnorodne role życiowe – w rodzinie, w pracy i w społeczeństwie.

Rokrocznie do naszego ośrodka w Motyczu Leśnym na warsztaty integracyjne i edukacyjne przyjeżdża ok. 100 klas.
Daje nam to możliwość obserwowania na co dzień procesów zachodzących w grupach dzieci i młodzieży.

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych

Dobrze funkcjonująca grupa klasowa, wspomaga proces wychowawczy. Młodzi ludzie dopiero w dobrej grupie właściwie się rozwijają.

Zgrana klasa, to grupa osób, z którą wszyscy chętnie współpracują. Uczniowie nawzajem się wspierają, a czas spędzony w szkole odbierają jako cenny i potrzebny.

Grupa rówieśników jest najlepszym środowiskiem rozwoju młodego człowieka, daje poczucie bezpieczeństwa, jest miejscem uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych, nauki wyznaczania i osiągania celów oraz wspólnej pracy zespołowej.

Ale jak zbudować zgrany zespół klasowy?

Jak zintegrować uczniów na nowo?

Czy to takie proste?

Poniżej pobierz nasz e-book ze scenariuszami!

Przyjedź z klasą na warsztaty integracyjne, które pomogą we wzajemnym  poznaniu się uczniów i budowaniu zgranej klasy! 

Warsztat integracyjny

Zgrana klasa

"Zgrana klasa na nowo" to:

- jednodniowy pobyt w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym k. Lublina

- zajęcia warsztatowe dla uczniów umożliwiające im lepsze poznanie się nawzajem

- opieka merytoryczna trenerów

- możliwość poznania klasy w środowisku innym niż szkolne

- dobry początek procesu integracji grupy

Pobierz nasz e-book!

scenariusze lekcji (1)

Pobierz scenariusze
*