Szukasz sposobów na zmotywowanie uczniów do działania?

Przygotowaliśmy materiał, który prezentuje 10 praktycznych wskazówek jak zmotywować uczniów. Jest to zbiór metod i przykładów, które można wykorzystać do codziennej pracy z klasą.

Prawie 80% nauczycieli zapytanych o problemy, z którymi się mierzą, wskazuje na trudności związane z motywacją uczniów do działania!

Motywacja, to umiejętność, której można się nauczyć!

Poznaj mechanizmy rządzące w Twojej klasie i wykorzystaj je na swoją korzyść!

jak zmotywowac uczniow do nauki (1) (1)

Szkolenie odbędzie się 20 maja 2021 o godz. 17:00 i potrwa ok. 180 minut.

Ze względu na charakter warsztatowy naszego szkolenia, spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.

Najważniejsze tematy szkolenia:

- korzyści budowania środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej uczniów

- czynniki sprzyjające budowaniu motywacji wewnętrznej uczniów

- sposoby motywowania, wspierania i zachęcania uczniów do współpracy

- motywowanie uczniów podczas nauczania zdalnego

- zalety, zasady i przykłady metod aktywizujących

10 sposobów na zmotywowanie uczniów do działania

Pobierz 10 sposobów
*