Fio plakat

Projekt "Szkoła edukacji Centrum Dobrego Wychowania - szkoły budują społeczeństwo partycypacyjne" realizowany jest w okresie 01.03.2022 do 31.12.2022

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 24 nauczycieli dotyczących kształtowania postaw obywatelskich wśród uczniów oraz wzrost postawy aktywności obywatelskiej wśród 576 uczniów poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego podnoszącego potencjał szkół do budowania społeczeństwa partycypacyjnego.
 
W projekcie weźmie udział 24 nauczycieli i 576 uczniów z całej Polski. 
 
Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację kompleksowego programu Szkoła edukacji Centrum Dobrego Wychowania przygotowującego nauczycieli do realizacji działań kształtujących postawy obywatelskie wśród uczniów. Program składa się z 64 - godzinnego szkolenia dla nauczycieli, tutoringu oraz realizacji w szkołach programu kształtującego postawy obywatelskie.
 
Oddziaływaniami projektu zostaną objęte społeczności szkół uczestniczących w projekcie, a pośrednio również środowiska rodzinne uczniów realizujących program aktywności edukacyjnej
 
Bardzo ważnym aspektem projektu jest szerokie partnerstwo ze szkołami z całej Polski, co przyczynia się do upowszechniania edukacji obywatelskiej młodzieży w placówkach oświatowych.
NOWE_FIO_zestawienie_1_KOLOR