KPO_naklejka_wersja podstawowa.pdf

Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania jest beneficjentem programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności ze środków Unii Europejskiej.

W ciągu dwunastu miesięcy realizacji projektu rozszerzymy skalę i formę naszej działalności o:

  •  warsztat „Poznajemy Las”
  •  warsztat „Dbam o środowisko na co dzień”
  •  warsztat „Nasz ogród”

W celu rozszerzenia skali i formy działania w ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane następujące prace inwestycyjne:

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w tym ujmującego zasadzenia i rozlokowanie tablic edukacyjnych i elementów zewnętrznej infrastruktury

- prace ziemne niwelujące niebezpieczną skarpy w parku dydaktycznym Centrum i brukarskie związane z ułożeniem chodnika i schodów

- wykonanie oświetlenia parku dydaktycznego i terenów zielonych z wykorzystaniem lamp magazynujących i wykorzystujących energię solarną

- montaż 4 elementów zewnętrznego wyposażenia edukacyjnego stwarzającego dzieciom i młodzieży możliwość interakcji i aktywnego, samodzielnego wykorzystywania (2 interaktywne tablice edukacyjne, 2 terenowe gry leśne)

- zakup wyposażenia i urządzenie Pracowni Przyrodniczej w jednej z sal dydaktycznych budynku Centrum