Czy wiesz, że... ?

Każdy z poniższych warsztatów to propozycja na spędzenie jednego dnia w Motyczu (w godz. 9.00-15.00).

Jeśli chcielibyście zorganizować dłuższy pobyt prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty.

W naszej stałej ofercie znajdziecie warsztaty:
- jednodniowe (9.00-15.00),
- 24-godzinne (9.00-9.00 - zajęcia tylko pierwszego dnia),
- dwudniowe (9.00 pierwszego dnia - 15.00 drugiego dnia),
- trzydniowe (9.00 pierwszego dnia - 15.00 trzeciego dnia).

 

Dokładamy starań, aby warsztaty opracowywane i realizowane w Centrum Dobrego Wychowania były odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji i aktualne problemy szkół, w tym przede wszystkim problem spadku motywacji do nauki.

Nasze warsztaty przekazują wiedzę w sposób innowacyjny i angażujący, pokazują przedmioty szkolne w innym, niedostrzeganym przez ucznia świetle, stwarzają okoliczności umożliwiające wykorzystanie wiedzy szkolnej w praktyce.

Inwestujemy w pomoce dydaktyczne oraz otoczenie sprzyjające nauce i atrakcyjne dla młodego człowieka – zobacz ścieżka edukacyjna: Leśna Kwatera Legionistów, pracownia: Matematyczny Escape Room, narzędzie: Koło Współpracy.

Warsztaty w Centrum Dobrego Wychowania:

  • odkrywają talenty młodych ludzi, tworzą okoliczności pozwalające doświadczyć różnych zadań i ról, a przez to sprawdzić w czym są dobrzy, co z kolei pomaga w wyborze dalszego etapu kształcenia i ścieżki zawodowej;

  • budzą chęć do samorozwoju, identyfikują mocne strony, rozwijają logiczne i krytyczne myślenie;

  • uwrażliwiają młodych ludzi na życie w społeczeństwie;

  • pozwalają odnieść sukces nie tylko na polu edukacyjnym, ale np. w roli organizatora, pomysłodawcy przedsięwzięcia, konferansjera, aktora, montażysty filmów itp.

  • pozwalają na zainteresowanie realną aktywnością (w przeciwieństwie do rzeczywistości wirtualnej), odbywającą się w bezpiecznym środowisku, pod okiem fachowego trenera;

  • przygotowują do odnalezienia się na rynku pracy, wyposażając w umiejętności m.in. planowania, organizowania pracy, współpracy w grupie, autoprezentacji;

  • urozmaicają ofertę programową szkół i instytucji edukacyjnych i wychowawczych.

Co o naszych warsztatach mówią uczniowie?

Centrum Dobrego Wychowania w liczbach

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych