NASZE WARSZTATY

009

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 4-5

Warsztaty Integracyjne

 • Młodziaki rządzą

Warsztaty Ekstremalnie Skuteczna Nauka

 • Matematyczny Escape Room

Pozostałe

 • Spacer turystyczny - Lublin

046 (Copy)

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY 6-8

Warsztaty Integracyjne

 • Zgrana Klasa

Warsztaty Ekstremalnie Skuteczna Nauka

 • Matematyczny Escape Room

 • Leśna Kwatera Legionistów

 • Szkoła Przedsiębiorczości

Pozostałe

 • Spacer turystyczny - Lublin

002 (Copy) (2)

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Warsztaty Integracyjne

 • Zgrana Klasa

Warsztaty Ekstremalnie Skuteczna Nauka

 • Matematyczny Escape Room

 • Leśna Kwatera Legionistów

 • Szkoła Przedsiębiorczości

Pozostałe

 • Spacer turystyczny - Lublin

Warsztaty Integracyjne

Warsztaty poprawiające integracje klasy. Uczniowie mają możliwość poznać się lepiej i stworzyć zgrany zespół. Dobra grupa to podstawa, aby odnieść indywidualny sukces! 

Ekstremalnie Skuteczna Nauka

Ekstremalnie Skuteczna Nauka to rozbudowany warsztat,który składa się z dwóch elementów - wykładu prezentującego informacje dotyczące skutecznej nauki oraz części przedmiotowej czyli warsztatu edukacyjnego wybranego przez Państwa z naszej oferty.  

Spacer turystyczny - Lublin

Edukacyjna gra w murach lubelskiego Starego Miasta. Opracowana przez nas gra terenowa to edukacja, rywalizacja i kooperacja w jednym!

 

Warsztaty integracyjne

Człowiek jako istota społeczna do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje grupy. Klasa szkolna jest dla ucznia zespołem, który powinien wspierać jego rozwój społeczny. W funkcjonowaniu każdego zespołu ważna jest integracja, czyli wzajemne zapoznanie i nauka współpracy. Dlatego proponujemy Państwu warsztaty integracyjne, które pomogą wzmocnić współpracę w klasie. 

Korzyści dla uczniów:

 • klasa staje się zgranym zespołem
 • zmniejsza się liczba konfliktów w klasie
 • uczniowie lepiej się uczą
 • uczniowie podejmują nowe wyzwania

Korzyści dla nauczycieli:

 • lepsze poznanie uczniów w sytuacji innej niż lekcja
 • poprawa dyscypliny w klasie
 • wzrost współpracy uczniów z nauczycielem
 • integracja nauczyciela z uczniami

Młodziaki Rządzą!

Jest to warsztat integracyjny przygotowany specjalnie z myślą o uczniach klas 4 i 5, którzy często mają trudności w zaadaptowaniu się do nowych warunków nauki.

W pierszej części warsztatu uczniowie przygotowują klasy almanach, czyli zbiór róznych informacji o nich samych. Na koniec zajęć uczniowie dostają księgę na pamiątkę. W drugiej części......

Głównym celem bezpośrednim warsztatów jest zbudowanie w uczniach poczucia, że są częścią jednej wspólnoty. Bez któregokoliwek z nich nie bedzie ona juz taka sama, a to jak wygląda, jak kazdy się w niej czuje, zależy od codziennej pracy każdego ucznia....

 • Szukanie cech, które mamy wspólne, docenianie naszej różnorodności
 • Wspólne przygotowanie klasowej księgi z informacjami o uczniach
 • Ćwiczenie pracy zespołowej

Warsztat jest przeznaczony dla uczniów klas 4 i 5 szkoły podstawowej. 

Ze względu na infrastrukturę możliwe do realizacji przy grupie złożonej z maksymalnie dwóch klas. 

Zgrana klasa

Jest to warsztat, który pomoże uczniom zintegrować się oraz nauczyć współpracować w zespole klasowym.  Stosowane podczas warsztatu metody edukacyjne pozwalają uczniom dowiedzieć się wielu ciekawostek o swoich kolegach i koleżankach. 

Warsztat prowadzony jest w formie gry zespołowej.  Uczniowie podzieleni na mniejsze grupy wykonują zadania, które odkrywają talenty i role poszczególnyh osób w klasie. Młodzież poprzez ten warsztat może zrozumieć odpowiedzialność jaka spoczywa na każdym z nich w toworzeniu tytułowej zgranej klasy na co dzień.

 • integracja klasy
 • sprzyjanie budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania;
 • tworzenie i umacnianie więzi emocjonalnych i pozytywnych relacji w grupie;
 • rozwijanie postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu ucznia, takich jak: szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, podejmowania inicjatyw oraz chęć do pracy zespołowej.

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

Warsztaty integracyjne

Człowiek jako istota społeczna do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje grupy. Klasa szkolna jest dla ucznia zespołem, który powinien wspierać jego rozwój społeczny. W funkcjonowaniu każdego zespołu ważna jest integracja, czyli wzajemne zapoznanie i nauka współpracy. Dlatego proponujemy Państwu warsztaty integracyjne, które pomogą wzmocnić współpracę w klasie. 

Korzyści dla uczniów:

 • klasa staje się zgranym zespołem
 • zmniejsza się liczba konfliktów w klasie
 • uczniowie lepiej się uczą
 • uczniowie podejmują nowe wyzwania

Korzyści dla nauczycieli:

 • lepsze poznanie uczniów w sytuacji innej niż lekcja
 • poprawa dyscypliny w klasie
 • wzrost współpracy uczniów z nauczycielem
 • integracja nauczyciela z uczniami

Leśna Kwatera Legionistów

Jest to warsztat historyczny skierowany do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Warsztat podzielony jest na dwie części. W pierwszej uczniowie wcielają się w rolę legionistów i przenoszą się do scenerii umożliwiającej poczucie namiastki żołnierskiego życia. Podzieleni na mniejsze zespoły wykonują zadania, które przybliżają im życie legionisty. Do zadań, które muszą wykonać należy m.in. rozwiązanie szyfru w labiryncie, praca z mapą, pokonanie toru sprawnościowego i pola minowego, a także opatrywanie rannego w szpitalu polowym. W trakcie warsztatu uczniowie zostają również zapoznani z informacjami dotyczącymi Legionów Polskich oraz ważnymi wydarzeniami mającymi miejsce podczas I wojny światowej.

Po ciężkiej przeprawie w lesie, uczniowie mają możliwość zagrania w grę historyczną, która sprawdza ich wiedzę oraz informacje zdobyte podczas zajęć.

Podsumowanie warsztatu stanowi dyskusja dotycząca patriotyzmu – młodzież omawia swojedoświadczenia i wspólnie zastanawia się, czym dzisiaj jest patriotyzm.

Podczas warsztatu realizowane są następujące cele i treści nauczania:

 • Uczeń: 

  - argumentuje zasadność postaw obywatelskich;
  - powiększa treść własnej tożsamości lokalnej, regionalnej, etnicznej i obywatelskiej;
  - współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;
  - poznaje znaczenie przeszłości w rozumieniu procesów zachodzących we współczesności;
  - zna podstawy pierwszej pomocy.

 • Historia - uczeń:

  - zna symbole narodowe, najważniejsze święta, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie.

  - sytuuje w czasie i opowiada o Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach.

 • Edukacja dla bezpieczeństwa - uczeń:

  - zna i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa;

  - zna i stosuje pierwszą pomoc w obrażeniach ciała i zranieniach;

  - potrafi doraźnie unieruchomić uszkodzone okolice ciała.

 • Wiedza o społeczeństwie - uczeń:

  - znajduje podstawowe informacje o swoim regionie, ważne wydarzenia i postaci;

  - przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej; 

  - wyjaśnia (na własnym przykładzie), co znaczy być Polakiem i co łączy człowieka z ojczyzną;

  - analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia na czym polega postawa patriotyczna.

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

Matematyczny Escape Room

Jest to warsztat matematyczny, którego treść jest dosotosowywana do uczniów V - VIII klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Warsztat utrzymany jest w formule angażującej gry detektywistycznej, w której uczniowie, podzieleni na grupy, mają za zadanie rozwikłać tajemnicę spadku po znanej artystce.

Czekają na nich zagadki odnoszące się do obecności matematyki w naszym życiu: ucieczka z zamkniętej garderoby (escape room), poszukiwanie informacji o pałacu przodków, ważenie cennych kruszców i jeszcze cenniejszych olejków czy konstruowanie trójwymiarowego modelu na konkurs akwarystyczny. Zaangażowanie wielu zmysłów w naukę przedmiotów ścisłych gwarantuje, że wiedza zdobyta podczas warsztatu pozostanie w pamięci.

 • Szukanie cech, które mamy wspólne, docenianie naszej różnorodności
 • Wspólne przygotowanie klasowej księgi z informacjami o uczniach
 • Ćwiczenie pracy zespołowej

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

Szkoła Przedsiębiorczości

Jest to warsztat integracyjny przygotowany specjalnie z myślą o uczniach klas 4 i 5, którzy często mają trudności w zaadaptowaniu się do nowych warunków nauki.

W pierszej części warsztatu uczniowie przygotowują klasy almanach, czyli zbiór róznych informacji o nich samych. Na koniec zajęć uczniowie dostają księgę na pamiątkę. W drugiej części......

Głównym celem bezpośrednim warsztatów jest zbudowanie w uczniach poczucia, że są częścią jednej wspólnoty. Bez któregokoliwek z nich nie bedzie ona juz taka sama, a to jak wygląda, jak kazdy się w niej czuje, zależy od codziennej pracy każdego ucznia....

 • Szukanie cech, które mamy wspólne, docenianie naszej różnorodności
 • Wspólne przygotowanie klasowej księgi z informacjami o uczniach
 • Ćwiczenie pracy zespołowej

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

Moja przyszłość

Jest to warsztat integracyjny przygotowany specjalnie z myślą o uczniach klas 4 i 5, którzy często mają trudności w zaadaptowaniu się do nowych warunków nauki.

W pierszej części warsztatu uczniowie przygotowują klasy almanach, czyli zbiór róznych informacji o nich samych. Na koniec zajęć uczniowie dostają księgę na pamiątkę. W drugiej części......

Głównym celem bezpośrednim warsztatów jest zbudowanie w uczniach poczucia, że są częścią jednej wspólnoty. Bez któregokoliwek z nich nie bedzie ona juz taka sama, a to jak wygląda, jak kazdy się w niej czuje, zależy od codziennej pracy każdego ucznia....

 • Szukanie cech, które mamy wspólne, docenianie naszej różnorodności
 • Wspólne przygotowanie klasowej księgi z informacjami o uczniach
 • Ćwiczenie pracy zespołowej

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

MDD. Robert Joe

178 S 1st St,
Brooklyn 277
NY 11211

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu - odpowiemy na wszystkie pytania.