Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą
zobacz nasze warsztaty dla klas

Wychowanie do przedsiębiorczości - dlaczego warto

Uczęszczanie młodzieży do szkoły można sprowadzić do dwóch celów. Pierwszym z nich jest wyposażenie młodzieży w odpowiednią wiedzę, która będzie niezbędna w dorosłym życiu, ale także przydatna do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji. Celem drugim jest kształtowanie umiejętności społecznych oraz funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, zawiązywanie przyjaźni. Te dwa cele służą najefektywniejszemu wprowadzeniu młodzieży w dorosłość. Istotą działalności szkoły powinno być wskazywanie młodzieży związku między zdobywaną w szkole wiedzą teoretyczną a praktycznym jej wykorzystaniem.

 

Czy dobrze rozumiemy pojęcie wychowania?

Pod wpływem zmieniającego się dynamicznie rynku pracy, konieczności bycia elastycznym oraz stałego rozwijania swoich kompetencji, naturalnym wydaje się, że istotnym elementem pracy szkoły (oprócz realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów) powinno być kreowanie postawy przedsiębiorczej, które możemy nazwać „wychowaniem do przedsiębiorczości”. Wychowaniem, które rozumiemy nie tylko jako mówienie innym „dzień dobry” czy też „do widzenia”, ale bycie osobą zaradną, która potrafi w grupie, w której przebywa, wskrzesić ducha inicjatywy. Wychowanie do bycia osobą, która nie boi się wykonywania różnych zadań oraz osobą, która sprawnie współdziała w grupie. Tak rozumiane wychowanie nie staje się już słowem-wytrychem, ale może być bazą do efektywnego budowania programu oddziaływań.

 

Wychowanie powinno przygotowywać do pracy zespołowej

Rzeczą pewną dla każdego młodego człowieka jest to, że w przyszłości będzie funkcjonował w jakiejś grupie: grupie swojej rodziny, grupie sąsiadów, grupie pracowników itp. Niemal pewne jest też to, że podejmując jakąś pracę, będzie miał kontakt z innymi ludźmi, a co za tym idzie powinien posiadać umiejętności dogadywania się z innymi, współpracy, podporządkowania się lub nadzorowania pracy innych. Niezależnie od wykonywanego zawodu, nie wystarczy jedynie zdobycie odpowiednich uprawnień, bycie specjalistą w danej dziedzinie, ważne jest także to, jakim jest się człowiekiem. Czy kimś biernym, którego nie interesuje los drugiego człowieka i nie potrafi się z nim dogadać, czy jednak kimś aktywnym, inicjatorem różnych aktywności i działań społecznych.

Warto jednak dodać, że grupy zawiązane w szkole, w klasach czy też ponad klasowe powinny się jawić młodzieży jako pewnego rodzaju „sale treningowe”, gdzie można trenować swoje umiejętności społeczne, co w konsekwencji zostanie przełożone na bycie przedsiębiorczym. Wiek dorastania to okres, w którym młodzież stosunkowo łatwo zaangażuje się w rzeczy ważne, istotne, mające znaczenie dla społeczeństwa, w którym żyją – takie jak np. realizacja inicjatyw edukacyjnych na terenie swojej szkoły. Młodzi ludzie lubią mieć poczucie robienia czegoś dobrego dla innych, czegoś, co przyczyni się do polepszenia świata wokół nich.

Konieczne jest wskazywanie młodzieży przez nauczyciela wychowawcę konkretnych pomysłów. Powstałej grupie należy przydzielić zadania o określonej tematyce i jak najlepiej przygotować ją do realizacji tych zadań. Zadania przekazywane młodzieży powinny mieć przede wszystkim określone znaczenie. W czasie realizacji poszczególnych zadań młodzież kształtuje w sobie umiejętność współpracy i tym samym ćwiczy swoje umiejętności komunikacyjne. Konkretne zadania kreują odpowiedzialność młodzieży, są ciekawe (praktyczne), przez co nauka przebiega szybciej i sprawniej.

Skuteczna realizacja zadania, wdzięczność innych osób, pochwały, skutkują tym, że uczniowie mogą osiągnąć osobisty sukces, co rozbudza motywację do dalszego działania, sprzyja pokonywaniu barier i tremy. Umożliwia też wzajemne poznanie się uczniów w innych sytuacjach niż w ramach życia szkolnego. Wychowawcy, nauczyciele powinni młodzieży proponować takie zadania, które będą prowokować do konkretnych zachowań. Powinni też tak dopasowywać osoby do poszczególnych zadań, by niwelować ewentualne różnice czy antypatie pomiędzy nimi.

Czas, który uczniowie spędzają w szkole trzeba wykorzystać jak najlepiej. Jest to okres najbardziej intensywnego rozwoju i kształtowania cech i nawyków na resztę lat. Czas, który może ukształtować odpowiednią postawę przedsiębiorczości na kolejne lata życia.

wychowanie-do-przedsiebiorczosci

 

Znak_NBP_formułka_zielony - poziom

Wpis promujący projekt: „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych” – projekt realizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością wśród młodzieży oraz wzrost potencjału szkół w zakresie nauki przedsiębiorczości oraz kreowania postaw przedsiębiorczych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podejmowanych działaniach, zapraszamy na stronę internetową projektu:

https://szkolaprzedsiebiorczosci.pl/

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prowadzeniem podobnych działań w swojej szkole oraz nieodpłatnym dostępem do platformy internetowej służącej planowaniu inicjatyw w Firmie Młodzieżowej, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Marty Szaro: marta.szaro@fsd.lublin.pl

 

Zostaw komentarzzobacz nasze warsztaty dla klas
Odwiedź nas w Motyczu
Escape Room

Rodzaje treści

Zrób to sam

Do pobrania

Video

Recenzje

Nasze portale

Prawdziwy Skarb

Kompasy Psychometryczne

Szkoła Przedsiębiorczości

Najczęściej czytane (ostatnie 24h)

Kontakt

Motycz Leśny 51
21-030 Motycz Leśny

Warsztaty dla klas, szkolenia dla dorosłych:
502-928-477, biuro@cdw.edu.pl

Sklep, kursy online:
513-056-931, kontakt@cdw.edu.pl

Copyright © 2024 Centrum Dobrego Wychowania
Witryna zaprojektowana przy użyciu zasobów portalu Freepik.com