Założenia programowe

Dokładamy starań, aby szkolenia opracowywane i przeprowadzane prez specjalistów Centrum Dobrego Wychowania były odpowiedzią na wyzwania przed którymi stają rodzice. 

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty szkolenia dla rodziców?

Podstawy teoretyczne – wskazujemy na konkretne koncepcje naukowe, z których czerpiemy opracowując tematy spotkań i szczegółowe treści. Wskazujemy na ważne źródła, które poszerzają zakres omawianej tematyki.

Trafność tematów i wykorzystywanych przykładów – dokładamy starań, aby nasze szkolenie odpowiadało na aktualne potrzeby rodziców i stanowiły pomoc w realizacji wyzwań stojących przed rodzinami.  

NORMY I ZASADY W NASZEJ RODZINIE

Jak opracować rodzinną księgę zasad? Kiedy o niej przypominać? Jak w codziennym życiu realizować normy i zasady?

Zaangażowani i oddani sprawie trenerzy – z dużą starannością wybieramy kadrę trenerską, pracujemy z ludźmi z pasją i dużym zaangażowaniem. 

Co zyska Twoja rodzina?

Dowiesz się więcej o komunikacji z dziećmi. 

W praktyce przećwiczysz tworzenie rodzinnych norm i zasad.

Zdobędziesz wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami zarówno dziecka, jak i rodzica.

Otrzymasz materiały do wykorzystania wspólnie rodziną.