Koszty szkoleń dla nauczycieli i wychowawców

Nasze szkolenia przeprowadzane są w formie stacjonarnej lub online - na żywo. W trakcie szkolenia pracujemy metodami warsztatowymi z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zawodowego uczestników. Ćwiczenia zaprojektowane są zgodnie z koncepcją uczenia się przez doświadczenie Davida Kolba

Taka forma szkolenia wymaga, aby odbywało się ono w mniejszych grupach, tak, aby każdy uczestnik mógł odnieść z niego jak najwiecej korzyści. 

male grupy

Szkolenie online

1 szkolenie - 4 x 45 minut

Szkolenie stacjonarne

1 szkolenie - 4 x 45 minut

Inne opcje

Koszty pakietów szkoleń oraz inne propozycje wyceniamy indywidualnie. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.