Czym się zajmujemy?

Misją Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo jest dobre wychowanie dzieci i młodzieży oraz współpraca z osobami i instytucjami, które pracują w obszarze edukacji i wychowania. Naszym działaniem wspólnie zmieniamy polską edukację.

Dobrze przygotować

Dobrze wychować to dobrze przygotować do dorosłego życia, to wyposażyć młodego człowieka w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu odpowiedzialnie i z zaangażowaniem podejmować różnorodne życiowe role – w rodzinie, w pracy i w społeczeństwie.

Wychowanie i edukacja

Wierzymy, że dobre wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży to najlepsze, co możemy zrobić dla naszego społeczeństwa. Dobrze wychowani, zaangażowani i wykształceni młodzi ludzie to przyszłość nas wszystkich, to sprawnie i aktywnie działające społeczeństwo, rozwijająca się gospodarka i wartościowa kultura.

Czerpać z doświadczenia

Centrum Dobrego Wychowania bazuje na ponad 30-letnim doświadczeniu Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w zakresie pracy wychowawczej i edukacyjnej.

Wierzymy, że inwestując w młode pokolenie, inwestujemy w rozwój naszego kraju – wzrost kapitału społecznego i ekonomicznego naszego społeczeństwa.

Zaangażowane i odpowiedzialne społeczeństwo

U podstaw katalogu kompetencji przyszłości leży umiejętność budowania silnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych wspólnot. To one gwarantują sukces małych i dużych grup społecznych, począwszy od wspólnoty rodziny, kończąc na wspólnocie narodowej i europejskiej. W Centrum uczymy, co to znaczy wspólnota, co wpływa na jej siłę, co w praktyce oznacza być świadomym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty i dlaczego to dzisiaj tak ważne.

Rozwijająca się gospodarka

Wierzymy, że sukces gospodarczy naszych rodzin, miast czy kraju będzie zależeć od dobrego wychowania, a wiec dobrego przygotowania do życia młodego człowieka. W dzisiejszych okolicznościach szerokiego dostępu do źródeł wiedzy, oznacza to kształtowanie w uczniach krytycznego myślenia, umiejętności analizowania i oceny informacji, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz rozwijania kompetencji społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej m.in. skutecznej komunikacji, współpracy w zespole, umiejętności liderskich.

Wartościwowa kultura

W Centrum doceniamy wartościową kulturę, czyli taką która inspiruje do pracy na rzecz swojego rozwoju i zaangażowanej postawy obywatelskiej. Wykorzystujemy bogaty zasób dóbr literatury, sztuki plastycznej, filmowej w celu kształtowania postaw. Pokazujemy związki pomiędzy światem historycznym a współczesnym, wskazujemy na powtarzające się reguły. Proponowane programy rozwijają w młodych ludziach umiejętności „tworzenia” sztuki m.in. plastyczne, aktorskie, reżyserskie, operatorskie.tu jest ukryty tekst, żeby paragraf jazął więcej miejsca

Jak to robimy?

Nasz wysiłek koncentrujemy wokół tworzenia ciekawych metod nauki, będących atrakcyjnym uzupełnieniem edukacji szkolnej. Wykorzystując nietypowe pomoce i pomysły, aktywizujemy uczniów, budujemy motywację wewnętrzną, pomagamy odkrywać talenty i rozwijać zainteresowania.

U podstaw naszych działań leży przekonanie o nierozerwalności procesu edukacyjnego i wychowawczego. Proponowane przez nas metody budowania silnych grup, w tym silnych zespołów klasowych, mają w rezultacie stworzyć młodym ludziom optymalne warunki do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

Główną metodą którą wykorzystujemy w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą jest praca w grupie. Naszym celem jest zbudowanie z klas zgranych i zintegrowanych zespołów, dzięki czemu mogą one lepiej realizować cele edukacyjne. Każde działanie, do którego zapraszamy w Centrum oparte jest na pracy zespołowej i zakłada wykorzystywanie różnorodnych mechanizmów zachodzących podczas pracy w grupie.

 

Wszystkie przychody z naszej działalności przeznaczane są na realizację celów statutowych opisanych powyżej.

031 (Copy) (2)
034 (Copy) (3)
022 (Copy)
061 (Copy)