Misja Centrum Dobrego Wychowania

Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi w rozwoju ku dorosłemu życiu.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Wierzymy, że inwestując w młode pokolenie, inwestujemy we wzrost kapitału społecznego i ekonomicznego naszego społeczeństwa.

Zaangażowane i odpowiedzialne społeczeństwo

U podstaw katalogu kompetencji przyszłości leży umiejętność budowania silnych, odpowiedzialnych i zaangażowanych wspólnot. To one gwarantują sukces małych i dużych grup społecznych, począwszy od wspólnoty rodziny, kończąc na wspólnocie narodowej i europejskiej. W Centrum uczymy, co to znaczy wspólnota, co wpływa na jej siłę, co w praktyce oznacza być świadomym i odpowiedzialnym członkiem wspólnoty i dlaczego to dzisiaj tak ważne.

047
006

Rozwijająca się gospodarka

Wierzymy, że sukces gospodarczy naszych rodzin, społeczności, miast czy kraju będzie zależeć od dobrego wychowania, a wiec dobrego przygotowania do życia młodego człowieka. W dzisiejszych okolicznościach szerokiego dostępu do źródeł wiedzy, oznacza to kształtowanie w uczniach krytycznego myślenia, umiejętności analizowania i oceny informacji, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz rozwijania kompetencji społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej m.in. skutecznej komunikacji, współpracy w zespole, umiejętności liderskich.

Wartościowa kultura

W Centrum doceniamy wartościową kulturę, czyli taką która inspiruje do pracy na rzecz swojego rozwoju i zaangażowanej postawy obywatelskiej. Wykorzystujemy bogaty zasób dóbr literatury, sztuki plastycznej, filmowej w celu kształtowania postaw. Pokazujemy związki pomiędzy światem historycznym a współczesnym, wskazujemy na powtarzające się reguły. Proponowane programy rozwijają w młodych ludziach umiejętności „tworzenia” sztuki m.in. plastyczne, aktorskie, reżyserskie, operatorskie.

029 (2)

Jak to robimy?

Nasz wysiłek koncentrujemy wokół tworzenia ciekawych metod nauki, będących atrakcyjnym uzupełnieniem edukacji szkolnej. Wykorzystując nietypowe pomoce i pomysły, aktywizujemy uczniów, budujemy motywację wewnętrzną, pomagamy odkrywać talenty i rozwijać zainteresowania.

U podstaw naszych działań leży przekonanie o nierozerwalności procesu edukacyjnego i wychowawczego. Proponowane przez nas metody budowania silnych grup, w tym silnych zespołów klasowych, mają w rezultacie stworzyć młodym ludziom optymalne warunki do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.

Główną metodą którą wykorzystujemy w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą jest praca w grupie. Naszym celem jest zbudowanie z klas zgranych i zintegrowanych zespołów, dzięki czemu mogą one lepiej realizować cele edukacyjne. Każde działanie, do którego zapraszamy w Centrum oparte jest na pracy zespołowej i zakłada wykorzystywanie różnorodnych mechanizmów zachodzących podczas pracy w grupie.

Powyższych kwestii dotyczą również szkolenia i kursy dla pracowników branży oświaty, których chcemy inspirować do stałej pracy nad rozwojem swoich kompetencji pedagogicznych i psychologicznych

grupa w wielkim rowerzekladka zaufania
kladka zaufania

Warsztaty

Warsztaty to propozycja dla klas i grup zorganizowanych realizowana w formie pobytów integracyjnych i edukacyjnych w naszym ośrodku. Warsztaty kształtują umiejętności społeczne oraz budują motywację wewnętrzną do nauki.

Szkolenia dla nauczycieli

Skierowane są do szkół, dla których ważny jest rozwój kompetencji pedagogicznych i psychologicznych nauczycieli – umiejętność skutecznej komunikacji, motywowania uczniów, budowania silnych zespołów klasowych.

trener tlumaczy
skrzynka z klodka

Blog z darmowymi pomocami

Adresowany jest do przedstawicieli kadry oświaty oraz rodziców. Poza poradami edukacyjnymi, na blogu zamieszczamy darmowe materiały przydatne do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kursy online

To propozycja dla nauczycieli, którzy w sposób indywidualny pragną rozwijać swoje kompetencje.

trener tlumaczy
006

Szkoła Trenerów

To inicjatywa skierowana do osób pragnących rozwinąć kompetencje trenera edukacyjnego. Program zajęć opiera się na naszych ponad 15-letnich doświadczeniach w pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą .

Opinie

W imieniu własnym i uczniów chciałybyśmy serdecznie podziękować za możliwość wzięcia przez młodzież z naszej szkoły udziału w ciekawym warsztacie pt. ,,Matematyczny Escape Room''. Uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami matematycznymi i kreatywnym myśleniem. Zagadki dotyczyły też sytuacji mogących wystąpić w życiu. Uczniowie integrowali się w grupie, wystąpił również element rywalizacji.

Młodzież była zadowolona z wycieczki.

Grażyna Bartoszek, Grażyna Rodzik i Anna Herda

Centrum Dobrego Wychowania w liczbach

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych

Wszystkie przychody z naszej działalności przeznaczane są na realizację celów statutowych.