Atrakcyjne ceny dla grup zorganizowanych!

Szkolenie: AUTORYTET

"Jak zbudować prawdziwy autorytet wśród dzieci i młodzieży również w czasach edukacji zdalnej?"

Wychowawca zawsze postrzegany jest jako lider, dlatego powinien od początku z pełną świadomością wchodzić w rolę lidera grupy i budować swój autorytet. Każdy uczeń najlepiej funkcjonuje w dobrze zorganizowanej grupie, jest wówczas bardziej zmotywowany do działania, rozwija się indywidualnie i społecznie.

W trakcie szkolenia opowiemy o tym jak być autorytetem dla dzieci i młodzeży, ale również o tym, jak bycie prawdziwym autorytetem ułatwia pracę z uczniami. To skondensowana, praktyczna wiedza na temat budowania relacji z uczniem i grupą. Odpowiada na pytania jak być przykładem, ekspertem i przyjacielem grupy.

 

Zobacz szczegółowy cennik

CELE SZKOLENIA:
- Przedstawienie korzyści budowania autorytetu wśród dzieci i młodzieży.
- Pokazanie różnicy pomiędzy autorytetem formalnym i nieformalnym.
-Przedstawienie 4 wymiarów budowania autorytetu wśród dzieci i młodzieży.

W czasie szkolenia odpowiadamy na pytania:
- jak budować prawdziwy autorytet wśród dzieci i młodzieży
- czym różni się autorytet formalny od nieformalnego
- jaki wpływ na budowanie autorytetu mają wartości, cele i oczekiwania nauczycieli
- jak budować relację z uczniem
- jak być przykładem dla ucznia, czyli jak mieć realny wpływ na kształtowanie postaw młodego człowieka
- jak być ekspertem dla ucznia.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

 

PROGRAM SZKOLENIA:  

Wprowadzenie teoretyczne i część praktyczna w zakresie następujących tematów:

1. Autorytet – definicja i znaczenie. 

2. Co składa się na autorytet?

3. Jakie są podstawowe kompetencje w pracy z grupą?

4. Cechy psychiki ludzkiej.

5. Człowiek jako istota społeczna.

6. Cechy nauczyciela będącego ekspertem, przykładem i przyjacielem ucznia.

 

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

Autorytet nauczyciela

 

Szkolenie obecnie jest prowadzone w formie online i  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min. 

Zobacz szczegółowy cennik

Szkolenie: INTEGRACJA KLASY

"Przepis na zgraną klasę, czyli 5 cech dobrej grupy - jak zbudować i utrzymać zgraną klasę?"

Dobrze funkcjonująca grupa klasowa, to „wielki sprzymierzeniec” w procesie wychowawczym. Młodzi ludzie dopiero w dobrej grupie właściwie się rozwijają.

Zgrana klasa, to grupa osób, z którą wszyscy chętnie współpracują. Uczniowie nawzajem się wspierają, a czas spędzony w szkole odbierają jako cenny i potrzebny. Grupa rówieśników jest najlepszym środowiskiem rozwoju młodego człowieka, daje poczucie bezpieczeństwa, jest miejscem uczenia się odpowiedzialności za siebie i innych, nauki wyznaczania i osiągania celów oraz wspólnej pracy zespołowej. Dobra grupa to najlepsze środowisko, którego pożąda każdy człowiek.

Szkolenie to skondensowana, praktyczna wiedza na temat zasad tworzenia zgranej i zmotywowanej grupy. Daje podstawy do budowania klasy, w której uczniowie chętniej i skuteczniej realizują cele, działają na wspólny sukces i tworzą przyjazne środowisko do rozwoju.

Zobacz szczegółowy cennik

CELE SZKOLENIA:

- rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela o kompetencje w zakresie budowania zgranych zespołów klasowych
- poznanie 5 najważniejszych elementów dobrze funkcjonujących klas 

W czasie szkolenia odpowiemy na pytania:

- jak budować zgraną klasę, ukierunkowaną na osiągnięcie wspólnych korzyści i sukcesów
- jak postawiać klasie atrakcyjny i motywujący cel
- jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w grupie
- co zrobić, aby uczniowie respektowali normy społeczne (np. sposoby na utrzymanie ciszy w klasie)
- jak stworzyć przyjazne miejsce, z którym grupa będzie się utożsamiać i w którym będzie chętnie współpracować

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

Program szkolenia jest zgodny z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa dając praktyczne wskazówki na to jak zapewnić w szkole działania zmierzające do kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Definicja dobrej grupy.
2. Znaczenie grupy w życiu młodego człowieka.
3. Rola nauczyciela i wychowawcy w grupie.
4. Postawy wobec zaangażowana w grupie.
5. Fazy funkcjonowania grupy.
6. 5 cech dobrej grupy – zasady tworzenia zgranej i zmotywowanej grupy.
7. Jak postawić klasie atrakcyjny i motywujący cel?
8. Jak skutecznie i rozwojowo dzielić zadania w grupie?
9. Co zrobić, aby uczniowie respektowali normy społeczne?
10. Jak stworzyć przyjazne miejsce, z którym grupa będzie się utożsamiać i w którym będzie chętnie współpracować?

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

1) Jak postawić grupie motywujący cel?

2) Jak skutecznie i rozwojowo dzieliś zadania w zespole?

 

Szkolenie obecnie jest prowadzone w formie online i trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min. 

Zobacz szczegółowy cennik

Szkolenie: MOTYWACJA

"Jak zmotywować uczniów do pracy? Sposoby motywowania uczniów - znaczenie motywacji wewnętrznej w procesie edukacji."

Dzieci i uczniowie nie staną się wyznawcami prawd i zasad, które chcemy im przekazać, dopóki ich motywacja nie będzie pochodziła z wewnętrznego źródła kontroli, czyli dopóki nie stworzymy im środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej. Uczniowie, jak i wszyscy ludzie lubią robić rzeczy, w których widzą sens, które do czegoś prowadzą. Nikt nie lubi, kiedy ktoś nam mówi co mamy robić, wolimy sami podejmować decyzje, a jak już ją podejmiemy, to jesteśmy bardziej konsekwentni w tym co robimy.

Najlepszy nauczyciel to taki, który potrafi wzbudzić wśród swoich uczniów motywację do nauki. Ale przecież prawdziwa motywacja, to drzwi otwierane od środka. Jak uczeń sam nie chce, to co my możemy zrobić? No właśnie, jak to zrobić, żeby uczeń sam chciał? Jak budować motywację wewnętrzną?

Zobacz szczegółowy cennik

CELE SZKOLENIA:

- przedstawienie czynników sprzyjających budowaniu motywacji wewnętrznej uczniów
- przedstawienie sposobów motywowania, wspierania i zachęcania uczniów do współpracy
- refleksja nad motywowaniem uczniów podczas nauczania zdalnego

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Korzyści budowania środowiska sprzyjającego motywacji wewnętrznej uczniów.
2. Czynniki sprzyjające budowaniu motywacji wewnętrznej uczniów.
3. Sposoby motywowania, wspierania i zachęcania uczniów do współpracy.
4. Motywowanie uczniów podczas nauczania zdalnego.
5. Zalety, zasady i przykłady metod aktywizujących.

Przeczytaj o tym więcej na naszym blogu:

Wielki Rower – czyli jak robić angażującą edukację i uruchamiać motywację do nauki

 

Szkolenie jest obecnie prowadzone w formie online i  trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min. 

Zobacz szczegółowy cennik

Szkolenie: OCENIANIE

"Jak oceniać? - sprawiedliwe i motywujące ocenianie, udzielanie informacji zwrotnej, chwalenie i docenianie uczniów."

Jako nauczyciele czy rodzice często, mimo najlepszych chęci, zniechęcamy dzieci, powodując u nich bezsilność i brak wiary we własne możliwości. Komunikaty, które odbierają nasze dzieci, powodują budowanie u nich przekonań o nich samych - jaki jestem?, o otaczającym ich świecie - jacy są inni ludzie i świat, w którym funkcjonuję? I jakie w związku z tym podejmuję w życiu decyzje? Zbyt często zamiast słuchać, mówimy uczniom co się stało, dlaczego tak się stało i co powinni zrobić, a nawet jak powinni się czuć. Bardzo często oczekujemy od innych, że się domyślą o co nam chodzi i czego potrzebujemy. Jeśli staramy się zrozumieć innych, inni będą się starać zrozumieć nas.

Budowanie z wychowankami prawdziwych relacji, opartych na rozumieniu, szczerym docenianiu i budowaniu motywacji wewnętrznej, a nie kontroli pomaga redukować lęk szkolny i sprawia, że uczniowie wkładają większy wysiłek w pracę nad swoim rozwojem.

Zobacz szczegółowy cennik

CELE SZKOLENIA:

Zdobycie wiedzy na temat tego, jak:
- oceniać działania i rezultat, bez oceniania osoby
- udzielać sprawiedliwej i motywującej informacji zwrotnej
- chwalić i doceniać pracę uczniów

Szkolenie ma za zadanie rozwinąć warsztat zawodowy nauczyciela o kompetencje w zakresie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz motywującego oceniania i doceniania prac i zachowań uczniów. Pokazuje mechanizmy oceniania i ich wpływ na pracę i samoocenę uczniów.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania oraz wszystkich osób zajmujących się edukacją: trenerów, animatorów, wychowawców.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie zawiera praktyczne metody i odpowiedzi na pytania:

1. Jak oceniać działania i rezultat, bez oceniania osoby?
2. Jak oceniać obiektywnie i brać pod uwagę indywidualne predyspozycje uczniów?
3. Dlaczego warto oddzielić oceny od nagród i kar?
4. Jak podsumowywać indywidualne oraz grupowe wysiłki edukacyjne?
5. Dlaczego chwalenie może działać demotywująco – pochwała a zachęta?
6. Jak nasze nastawienie wpływa na nasze działanie?

 

Przeczytaj o nas więcej na naszym blogu:

Jak udzielać informacji zwrotnej, chwalić i doceniać

 

Szkolenie może być prowadzone w formie online i trwa 4 godziny lekcyjne - 4 x 45 min.

Zobacz szczegółowy cennik  

Opinie uczestników szkoleń

Centrum Dobrego Wychowania w liczbach

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych