Role grupowe jako narzędzie pracy z klasą

Cena szkolenia

 • 98,00 zł / os.

 • grupy do 20 osób - 1960,00 zł / grupa

  *dotyczy szkoleń organizowanych w szkołach w Lublinie i okolicach, pozostałe szkoły - kalkulacja indywidualna, w przypadku szkoleń realizowanych poza Lublinem, doliczamy koszty dojazdu.
 • Czas trwania: 4h dydaktyczne

 • Szkolenia podkreśla różnorodność uczniów jako jedną z kluczowych zalet. Dzięki różnorodności ról uczniowie mają szansę rozwijać unikalne umiejętności i talenty, co przyczynia się do bardziej wszechstronnego podejścia do nauki. Poprzez poznanie swoich ról, uczniowie uczą się wzajemnego szacunku i akceptacji, ponieważ każda z nich ma swoje znaczenie w procesie grupowym. Wiedza ta jest również przydatna w sytuacjach wymagających kreatywności czy umiejętności rozwiązywania problemów, gdyż uczniowie z różnymi perspektywami pracują nad wspólnym celem. Szkolenie umożliwia nauczycielom tworzenie otwartej i przyjaznej atmosfery w klasie, w której każde dziecko czuje się docenione i ważne.

Opis

 • Szkolenie "Role grupowe jako narzędzie pracy z klasą" to innowacyjny program dla nauczycieli, skupiający się na wykorzystaniu równorodności ról grupowych w celu zwiększenia efektywności pracy z uczniami. W trakcie tego szkolenia, nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności do skutecznego stosowania roli grupowych w procesie nauczania.

 • Podczas szkolenia omówione zostaną korzyści wynikające z różnorodności ról w klasie. Nauczyciele dowiedzą się, jak indywidualne cechy uczniów i różnice w umiejętnościach mogą być wykorzystane jako wartościowe aktywa w procesie nauczania. Zrozumienie, że różnorodność to zaleta, anie wada, pozwoli na tworzenie bardziej otwartej i tolerancyjnej klasy, w której każdy uczestnik jest doceniany za swoje indywidualne zdolności.

 • Nauczyciele zdobędą wiedzę na temat różnych typów ról, takich jak lider, mediator, organizator czy kreatywny myśliciel oraz nauczą się, jak obserwować swoich uczniów pod tym kątem. Dzięki temu uczniowie odczują większą motywację do działania w grupie, a także rozwiną umiejętności pracy zespołowej, komunikacyjne i społeczne. Podczas praktycznych ćwiczeń i symulacji, nauczyciele będą mieli okazję doświadczyć roli ucznia i nauczyć się patrzec na proces nauczania z jego perspektywy. To pozwoli na lepsze zrozumienie wyzwań, jakie mogą się pojawić w grupach i pozwoli na dopasowanie podejścia pedagogicznego do różnych sytuacji. 

 • Szkolenie skupi się również na sposobach budowania pozytywnej atmosfery w klasie za pomocą roli grupowych. Nauczyciele będą uczyć się, jak stworzyć przyjazne i wspierające środowisko, w którym uczniowie będą chętnie brać udział w aktywnościach grupowych i dzielić się swoimi pomysłami. Tworzenie takiej atmosfery pozytywnie wpłynie na motywację uczniów do nauki i zaangażowanie w proces edukacyjny.

 • Wreszcie, szkolenie "Role grupowe jako narzędzie pracy z klasą" skoncentruje się na monitorowaniu postępów uczniów podczas pracy w grupach oraz na sposobach udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Nauczyciele będą uczyć się, jak efektywnie oceniać zaangażowanie i postępy uczniów oraz jak dostosować swoje podejście, aby pomóc każdemu uczniowi osiągnąć sukces. 

 • Po zakończeniu szkolenia, nauczyciele będą pewniej wykorzystywać role grupowe jako narzędzie do efektywnej pracy z klasą. Będą potrafili zrozumieć i wykorzystać różnorodność w grupie jako zaletę, a także lepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie mogą się pojawić podczas pracy w grupach. Dzięki temu uczniowie będą mieli szansę doświadczać bardziej interaktywnych, kreatywnych i satysfakcjonujących lekcji, co przyczyni się do ich lepszego rozwoju osobistego i akademickiego.

Program szkolenia

 • 1. Omówienie poszczególnych ról grupowych i ich charakterystyki.

 • 2. Omówienie zalet różnorodności ról grupowych, związanych z rozwijaniem indywidualnych umiejętności i talentów uczniów, a także zbudowaniem pozytywnej atmosfery współpracy i szacunku w klasie.

 • 3. Skupienie się na sposobach tworzenia przyjaznego i wspierającego środowiska, które zachęci uczniów do otwartej komunikacji, dzielenia się pomysłami i aktywnego udziału w aktywnościach grupowych.

 • 4. Praktyczne przykłady i strategie wykorzystywania ról grupowych w różnych przedmiotach szkolnych, aby wspierać różnorodne metody nauczania i uczenia się.

 • 5. Omówienie tego jakie konflikty moga pojawić się w zależności od roli jaką charakteryzują się uczniowie.

To szkolenie jest dla Was jeśli

 • 1. Chcesz wykorzystać potencjał różnorodności w klasie, aby wzmocnić indywidualne umiejętności i talenty uczniów. 

 • 2. Interesuje Cię budowanie pozytywnej i wspierajacej atmosfery w klasie, która przyja aktywnemu udziałowi uczniów. 

 • 3. Chcesz nauczyć się skutecznierozpoznawać role grupowe, które będą odpowiednie dla różnych osobowości uczniów. 

 • 4. Zależy Ci na rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej i komunikacyjnych u swoich uczniów.

 • 5. Zależy Ci na rozwijaniu empatii u uczniów i promowaniu wzajemnego szacunku w grupach.

Dzięki szkoleniu zdobędziecie następujące korzyści 

 • 1. Zrozumiecie potencjał różnorodności ról grupowych, co pozwoli wam lepiej wykorzystać indywidualne umiejętności uczniów.

 • 2. Nauczycie się skutecznie rozpoznawać role grupowe, co wpłynie na lepsze zaangażowanie uczniów w procesie nauki.

 • 3. Będziecie potrafili konstruktywnie zarządzać konfliktami w grupie, co stworzy bardziej harmonijną atmosferę w klasie.

 • 4. Rozwiniecie umiejętności pracy zespołowej u uczniów, co przygotuje ich do wyzwań życia zawodowego.

 • 5. Zdobędziecie umiejętności stymulowania kreatywnego myślenia w grupie, co sprzyja rozwijaniu innowacyjności i pomysłowości.

kamcia

Kamila Filuś

psycholog

psycholog po specjalności klinicznej i neuropsychologii, Trener Umiejętności Społecznych I i II stopnia, menadżer ds. warsztatów i trener CDW, autor warsztatów edukacyjnych i integracyjnych. Na sali warsztatowej spędza rocznie ok 500 godzin, w trakcie których ma kontakt z dziećmi i młodzieżą, obserwuje ich sukcesy oraz rozmawia o trudnościach.

agnieszka-lackowska-k

Agnieszka Lackowska

psycholog

psycholog po specjalności rodziny oraz psychologii edukacyjnej z przygotowaniem pedagogicznym, certyfikowana Trenerka Umiejętności Społecznych. W Centrum Dobrego Wychowania specjalistka ds. koordynacji warsztatów i trenerka edukacyjna. Ma świetny kontakt z młodzieżą i indywidualne podejście do każdego ucznia.

Opinie uczestników szkoleń

Centrum Dobrego Wychowania w liczbach

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych