Efektywna współpraca w zespole nauczycieli

Cena szkolenia

 • 98,00 zł / os.

 • grupy do 20 osób - 1960,00 zł / grupa

  *dotyczy szkoleń organizowanych w szkołach w Lublinie i okolicach, pozostałe szkoły - kalkulacja indywidualna, w przypadku szkoleń realizowanych poza Lublinem, doliczamy koszty dojazdu.
 • Czas trwania: 4h dydaktyczne

 • Szacunek, serdeczność, zaufanie, umiejętność rozwiazywania konfliktów to tylko kilka cech dobrego zespołu. Jak go stworzyć? Jak podnieść jakość pracy zespołowej? Szkolenie „Efektywna współpraca w zespole nauczycieli” pomoże Wam zbudować dobry zespół pedagogiczny.

Opis

 • Wszyscy obserwujemy i doświadczamy, że nasza wydajność jako pracowników w dużym stopniu zależy od samopoczucia związanego ze stosunkiem do kolegów i przełożonych, atmosfery w miejscu pracy. Relacje w zespole, panujące w nim zasady, szacunek, serdeczność, solidarność, zaufanie, równe zaangażowanie wszystkich członków zespołu w pracę nad wspólnym celem, budują pozytywne nastawienie oraz motywację do pracy. W zespołach, w których brak jest tych wartości spada morale kadry, pojawiają się konflikty, pretensje, niezadowolenie, często stres a nawet poczucie beznadziei. Zarówno pozytywne jak i negatywne stosunki w gronie nauczycieli mają znamienne konsekwencje dla realizacji zasadniczych celów szkoły czyli efektywnej edukacji i wychowania.

 • „Prawdą jest, że zawsze tam, gdzie ludzie muszą lub chcą razem pracować, będą istnieć różnice poglądów, a sposób, w jaki obchodzimy się z tego rodzaju dylematami, jest wskaźnikiem umiejętności współpracy”

  K.Schaefer

 • Ogromną rolę w budowaniu dobrego klimatu interpersonalnego w środowisku pracy odgrywa jakość i intensywność relacji między nauczycielami. Relacje te wpływają nie tylko na realizację celów edukacyjnych, ale też na nastawienie i motywację do pracy, chęć angażowania się w dodatkowe projekty edukacyjne, rozwój kompetencji zawodowych, osobiste poczucie spełnienia.

 • Na szkoleniu będziecie mieć okazję spojrzeć na siebie innymi oczami, zrozumieć naturalne różnice w sposobie realizacji zadań zawodowych, podejściu do pracy, dostrzeżecie potencjalne przyczyny napięć zespołowych. Zależy nam, aby praca była źródłem satysfakcji i samorealizacji dla każdego nauczyciela, aby środowisko zawodowe i relacje panujące w zespole nauczycieli działały wspierajaco na uczniów i ich rozwój.

Program szkolenia

 • 1. Diagnoza, co nam przeszkadza zostać zespołem marzeń?

 • 2. Model DISC, nasze mocne strony

 • 3. Model DISC a praca zespołowa

 • 4. Różnice między nami – jak uczynić z nich nasz atut?

 • 5. Sztuka szukania porozumienia w zespole

To szkolenie jest dla Was jeśli

 • 1. Jeśli dostrzegacie w swoim zespole trudność, aby znaleźć nić porozumienia, wydaje się Wam, że komunikujecie się w różnych językach

 • 2. Nie czujecie jedności w dążeniu do wspólnego celu

 • 3. Grupa osób biernych i niezainteresowanych wydaje się niezdrowo duża

 • 4. Wielu z Was pracujecie „od = do”

 • 5. Boicie się wychodzić ze swoimi pomysłami, kreatywność i pasja są gaszone w zarodku,

 • 6. Ciągle te same osoby zajmują się innowacjami, „pchają sprawy do przodu”, reszta nie włącza się w działania lub nawet przeszkadza/nawet je utrudnia

 • A jednocześnie - chcielibyście czuć radość i inspiracje z kontaktów z kolegami z pracy i zauważacie, jak ważne dla skuteczności edukacyjnej są dobre relacje w gronie pedagogicznym.

Dzięki szkoleniu zdobędziecie następujące korzyści 

 • 1. Zrozumiecie naturalne różnice między wami

 • 2. Nauczycie się lepiej ze sobą komunikować

 • 3. Zidentyfikujecie swoje mocne, zespołowe strony

 • 4. Poznacie swoje potencjalne ograniczenia

 • 5. Będziecie umieli optymalnie rozdzielać między siebie zadania

 • 6. Poznacie swoje wewnętrzne motywatory i źródła zaangażowania

 • 7. Nauczycie się wypracowywać takie zasady współpracy, aby każdy w zespole miał możliwość samorealizacji

Elwira

Elwira Wojciechowska

dyrektor Centrum Dobrego Wychowania

specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, trener, certyfikowany konsultant DISC D3

Opinie uczestników szkoleń

Centrum Dobrego Wychowania w liczbach

30

lat doświadczeń edukacyjnych

126

zrealizowanych projektów edukacyjnych

27000

stałych czytelników Strefy Wiedzy

255

materiałów dydaktycznych