Darmowy skrypt dla dyrektorów szkół o tym,

jak skutecznie zarządzić procesem szkoleniowym

strefa-dyrektora-2

Co zrobić, aby lepiej przygotować się do szkolenia? Jak trafnie wybrać temat? Jak zabezpieczyć trwałość szkoleń? Jak przekonać ludzi do rozwoju? I w końcu - co zrobić, aby nie zmarnować czasu, energii i środków przeznaczonych na szkolenie?

Na te pytania odpowiadamy w nowym materiale – Zarządzanie procesem szkoleniowym w placówce oświatowej.

Darmowy skrypt, który otrzymasz po wypełnieniu ankiety, zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak przygotować się do szkolenia, trafnie wybrać temat, zabezpieczyć trwałość szkoleń i przekonać pracowników do rozwoju. To nie tylko teoria, ale konkretne kroki, które warto podjąć, aby uniknąć marnowania czasu i energii.

Istnieje wiele różnych powodów, dla których szkolenie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Nawet więcej – może okazać się, że czas i zainwestowane w szkolenie pieniądze były po prostu wyrzucone w błoto. Sytuacje, o których piszemy to najczęściej:

  • - Nietrafny dobór tematu szkolenia – gdy tematyka szkolenia odbiega od aktualnych potrzeb szkoleniowych, pracownicy nie widzą sensu udziału w szkoleniu, inne ważniejsze zagadnienie, są w centrum ich uwagi

  • - Brak motywacji wśród nauczycieli – zespół nie widzi korzyści, jakie może odnieść w związku ze szkoleniem, nie dostrzega powiązań między nowymi kompetencjami, które może zdobyć a przyszłymi wynikami zawodowymi

  • - Zły czas i forma – gdy szkolenie zorganizowane jest okresie wytężonej pracy, późno w czasie dnia, w zbyt dużej grupie szkoleniowej

  • - Pominięcie kwestii przygotowania kadry do szkolenia - brak komunikacji celu szkolenia, wyjaśnienia zasadności szkolenia

  • - Źle dobrana firma szkoleniowa – o małym doświadczeniu, nie dysponującą profesjonalnymi trenerami, nie rozumiejącą potrzeb szkoły

  • - Niezaplanowanie działań wdrożeniowych – brak pomysłu na wdrożenie treści szkoleniowych w codzienność szkolną

Wymieniać można dłużej, ale warto zdawać sobie sprawę, że nawet jeden problem z tej dużej grupy, może zniweczyć całą pracę, w którą zaangażowany jest cały zespół – to ogromna energia! Chcesz skutecznie zorganizować szkolenie? Wypełnij ankietę i pobierz darmowy SKRYPT