Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą
zobacz nasze warsztaty dla klas

Ekstremalnie Skuteczna Młodzież, czyli dlaczego warto rozwijać kompetencje miękkie u uczniów szkół podstawowych. Podsumowanie badań ewaluacyjnych projektu

Projekt „Ekstremalnie skuteczna młodzież” składał się z cyklu trzech treningów z zakresu kompetencji miękkich: zarządzanie czasem, inteligencja emocjonalna i umiejętność skutecznego uczenia się.

 

W projekcie wzięło udział 6 szkół z gmin wiejskich: Konopnica, Głusk i Wólka. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas 4 – 8. Łącznie w projekcie wzięło udział 420 uczniów. Każda klasa zrealizowała 12 jedn. dydakt. zajęć, łącznie zrealizowaliśmy 108 warsztatów (432 jedn.dydakt.)

 

 

Cele i założenia projektu

Podczas projektu młodzież nabyła wiedzę i umiejętności odnośnie organizacji swojego czasu, poznała techniki skutecznego przeciwdziałania prokrastynacji. Uczniowie i uczennice nauczyli się lepiej rozumieć emocje swoje i innych. Udział w treningach pozwolił zredukować zaległości powstałe podczas czasu izolacji, szczególnie w obszarze emocji i budowania relacji oraz skutecznych technik uczenia się i organizowania przestrzeni do nauki.

 

Postawiliśmy sobie następujące cele do osiągnięcia dzięki realizacji projektu:

- Wzrost wiedzy i umiejętności u uczniów z klas IV - VIII z sześciu szkół gminnych (ok. 300 osób) w zakresie organizowania czasu i przestrzeni do nauki, przeciwdziałania prokrastynacji, w okresie XI.2022 - IV.2023;

- Wzrost wiedzy i umiejętności u uczniów z klas IV - VIII z sześciu szkół gminnych (ok. 300 osób) w zakresie rozumienia, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami w okresie XI.2022 - IV.2023;

- Wzrost wiedzy i umiejętności u uczniów z klas IV - VIII z sześciu szkół gminnych (ok. 300 osób) odnośnie skutecznych metod uczenia się, kształtowania motywacji do działania, w okresie XI. 2022 - IV. 2023

 

 

Wyniki badania ewaluacyjnego dla poszczególnych warsztatów

Badanie ewaluacyjne było realizowane za pomocą pre i post testu. Uczniowie rozwiązywali test przed rozpoczęciem każdego warsztatu oraz po jego zakończeniu. Dla każdego warsztatu opracowany został osobny formularz testu (3 testy). Każdy test składał się z czterech pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Test był anonimowy. Badaniem ewaluacyjnym zostali objęci wszyscy uczniowie uczestniczący w warsztacie.

 

Emocje i inteligencja emocjonalna

W efekcie udziału w warsztacie wzrosła wiedza uczniów odnośnie rozumienia czym są emocje (pytanie 1 testu). W pre teście klasy uzyskiwały średnio wyniki na poziomie 60%, natomiast po zakończeniu treningu wskaźnik ten wynosił średnio 89%. Bardzo istotnym elementem warsztatu było wytłumaczenie uczniom schematu reakcji emocjonalnej. Większość z uczniów emocje utożsamiała tylko z uczuciami. Po warsztacie uczniowie wiedzą, że to także reakcja organizmu i zachowanie, które świadomie podejmujemy. Kwestii oceny poszczególnych aspektów reakcji emocjonalnej dotyczyło drugie pytanie testu. W pre teście tylko 48% uczniów wiedziało, że ocenie moralnej podlegają zachowania, natomiast w post teście wskaźnik ten wzrósł do 82%. Najwyższy średni wynik uczestnicy uzyskali w pytaniu dotyczącym rozwijania inteligencji emocjonalnej: w czterech szkołach wszyscy uczniowie wiedzieli, że można ją rozwijać, co dało średni wynik na poziomie 99%. W pre teście uzyskali wyniki na poziomie średnio 73%. Uczniowie dobrze zapamiętali czym jest inteligencja emocjonalna i jaką rolę spełnia w budowaniu i podtrzymywaniu relacji, np. z rówieśnikami (średni wynik 81% w post teście, a 42% w pre teście).

 

 

Zarządzanie czasem w praktyce

W efekcie udziału w warsztacie wzrosła wiedza i umiejętności uczniów odnośnie zarządzania czasem. Uczniowie przed warsztatem nie wiedzieli czym jest prokrastynacja (średni wynik 22% w pre teście), po warsztacie ten wskaźnik wynosił 81%. Uczestnicy dowiedzieli się także czym są dystraktory i jak się mają do efektywnego organizowania swojego czasu (27% w pre teście i 86% w post teście). Bardzo ważne przy zarządzaniu czasem jest Stawinie sobie dobrze sformułowanych celów, co uczestnicy przećwiczyli i zrozumieli w trakcie warsztatu: 28% w pre teście i 80% w post teście. Przed warsztatem tylko 27% uczniów wiedziało, że zarządzanie czasem to nawyk, natomiast po warsztacie wiedze tę posiadało już 88% badanych.

 

 

Jak uczyć się szybko i skutecznie

W efekcie udziału w warsztacie wzrosła wiedza i umiejętności uczniów odnośnie metod skutecznego uczenia się i zapamiętywania. Przed warsztatem tylko 24% badanych potrafiło wymień procesy poznawcze związane z uczeniem się, po zakończeniu warsztatów 93% uczniów odpowiedziało na to pytanie bezbłędnie. Najważniejsze podczas warsztatu było zapoznanie uczniów ze skutecznymi metodami uczenia się i zapamiętywania. Przed warsztatem tylko 20% uczestników poprawnie odpowiedziało na pytanie dotyczące techniki Feynmana, wskaźnik ten po zakończeniu warsztatu wynosił 84%. Kolejną metodą ułatwiającą uczenie się, którą uczniowie ćwiczyli podczas warsztatu była metoda fiszek. Przed zajęciami 25% uczestników wiedziało na czym ta metoda polega. Podczas warsztatu uczniowie przećwiczyli na zadanym materiale omawiane metody i omówili z trenerem efekty pracy grupowej, dzięki czemu po warsztacie ponad 79% uczniów umiało zastosować tę metodę do opanowania pamięciowego materiału. Kolejną omawianą metodą była mapa myśli. Przed warsztatem tylko 19% uczniów potrafiło wyjaśnić na czym ta metoda polega. Po zajęciach i pracy w grupach ponad 92% uczestników poprawienie wyjaśniało zastosowanie tej metody.

Prowadzone w trakcie realizacji warsztatów badania ewaluacyjne potwierdziły, że uczniowie wzmocnili i/lub rozwinęli swoje kompetencje w obszarach, które uległy pogorszeniu w wyniku nauki zdalnej, tj. organizowania czasu i przestrzeni do nauki, przeciwdziałanie prokrastynacji, rozumienia, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, odnośnie skutecznych metod uczenia się i kształtowania motywacji.

 

 

 

Pobierz materiały powstałe w ramach projektu

 

Karty pracy dla uczniów powstałe w ramach projektu Ekstremalnie Skuteczna Młodzież dostępne są na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania. Utwór powstał w ramach projektu Ekstremalnie Skuteczna Młodzież, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o projekcie Ekstremalnie Skuteczna Młodzież. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl  

 

Zostaw komentarzzobacz nasze warsztaty dla klas
Odwiedź nas w Motyczu
Escape Room

Rodzaje treści

Zrób to sam

Do pobrania

Video

Recenzje

Nasze portale

Prawdziwy Skarb

Kompasy Psychometryczne

Szkoła Przedsiębiorczości

Najczęściej czytane (ostatnie 24h)

Kontakt

Motycz Leśny 51
21-030 Motycz Leśny

Warsztaty dla klas, szkolenia dla dorosłych:
502-928-477, biuro@cdw.edu.pl

Sklep, kursy online:
513-056-931, kontakt@cdw.edu.pl

Copyright © 2020 Centrum Dobrego Wychowania
Witryna zaprojektowana przy użyciu zasobów portalu Freepik.com