Realizacja projektu „Tajemnica spadku Veroniki V'' - czyli edukacyjny escape room dla młodzieży z województwa lubelskiego

W miesiącach IX – XII. 2023 r. nasze Stowarzyszenie, dzięki dofinansowaniu przez Fundację Empiria i Wiedza w ramach programu InwestorJa II zrealizowało projekt „Tajemnica spadku Veroniki V czyli edukacyjny escape room dla młodzieży z województwa lubelskiego.

Projekt skierowany był do uczniów szkół średnich, różnych szczebli.

DSC_0026 (1)
DSC_0126 (1)

Celem głównym projektu było wzmocnienie u młodzieży szkół średnich (160 osób) kompetencji istotnych z punktu widzenia rynku pracy, tj.: kreatywności, krytycznego myślenia, współpracy, komunikacji poprzez udział całych klas w grze edukacyjnej - rezultat ten został osiągnięty. Zadania do gry zostały tak dobrane, by wymagały i angażowały różne zdolności i umiejętności uczniów.

Bardzo ważnym celem projektu było również promowanie i upowszechnianie wśród nauczycieli zaciekawiających i angażujących metod edukacyjnych (np. metody grywalizacyjne).

Celem zadania ponad to było:

- rozwijanie umiejętności liderskich, pracy zespołowej, poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej,

- doskonalenie przez uczniów wykorzystywania posiadanej wiedzy (głównie matematycznej) w praktyce,

- pokazanie praktycznego zastosowania informacji, które młodzież zdobywa w szkole.

DSC_0055 (2)

Udało się to osiągnąć dzięki realizacji 48 godzin (po 6 godzin z jedną klasą) warsztatu w formie podchodów „Tajemnica spadku Veroniki V”.

 

Warsztat składał się z pięciu stacji, z których każda dotyczy innego elementu spadku pozostawionego przez bohaterkę warsztatu, tj.:

- wartość pałacu, którego właścicielem był stryjeczny dziadek Veroniki, hrabia X

- wartość inwestycji Veroniki na całym świecie

- wartość jedynego kontraktu podpisanego i zrealizowanego przez Veronikę w 2015

- wartość kosztowności pozostawionych przez Veronikę w jej laboratorium

- wartość nieodebranej jeszcze nagrody za udział w konkursie akwarystycznym

 

tablice i stopki (3)