Założenia programowe

Dokładamy starań, aby warsztaty opracowywane i realizowane w Centrum Dobrego Wychowania
były odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji i aktualne problemy szkół,
w tym przede wszystkim problem spadku motywacji do nauki.

Nasze warsztaty przekazują wiedzę w sposób innowacyjny i angażujący, pokazują przedmioty szkolne w innym, niedostrzeganym przez ucznia świetle, stwarzają okoliczności umożliwiające wykorzystanie wiedzy szkolnej w praktyce.

Inwestujemy w pomoce dydaktyczne oraz otoczenie sprzyjające nauce i atrakcyjne dla młodego człowieka – zobacz ścieżka edukacyjna: Leśna Kwatera Legionistów, pracownia: Matematyczny Escape Room, narzędzie: Koło Współpracy.

Warsztaty w Centrum Dobrego Wychowania:

odkrywają talenty młodych ludzi, tworzą okoliczności pozwalające doświadczyć różnych zadań i ról, a przez to sprawdzić w czym są dobrzy, co z kolei pomaga w wyborze dalszego etapu kształcenia i ścieżki zawodowej;

budzą chęć do samorozwoju, identyfikują mocne strony, rozwijają logiczne i krytyczne myślenie;

pozwalają odnieść sukces nie tylko na polu edukacyjnym, ale np. w roli organizatora, pomysłodawcy przedsięwzięcia, konferansjera, aktora, montażysty filmów itp.

uwrażliwiają młodych ludzi na życie w społeczeństwie;

pozwalają na zainteresowanie realną aktywnością (w przeciwieństwie do rzeczywistości wirtualnej), odbywającą się w bezpiecznym środowisku, pod okiem fachowego trenera;

wspierają budowanie dobrych relacji w grupie, co wpływa na motywację do nauki i rozwoju;

przygotowują do odnalezienia się na rynku pracy, wyposażając w umiejętności m.in. planowania, organizowania pracy, współpracy w grupie, autoprezentacji;

urozmaicają ofertę programową szkół i instytucji edukacyjnych i wychowawczych.