Inicjatywy w ramach Szkoły Edukacji w szkołach część 2

Co się dzieje u uczestników projektu „Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania – szkoły budują społeczeństwo partycypacyjne”? 

W tym wpisie opowiemy wam o kolejnych wydarzeniach społecznych przygotowanych przez uczestników projektu „Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania – szkoły budują społeczeństwo partycypacyjne”.  

Wszystkie działania zostały poprzedzone diagnozą potrzeb społeczności przeprowadzą przez uczniów na podstawie scenariuszy Programu aktywności Edukacyjnej.

Kolejna grupa wydarzeń społecznych przygotowanych jako odpowiedź na problemy zdiagnozowane przez młodzież dotyczyły atmosfery i zachowań uczniów wobec siebie. Uczniowie wskazywali, że często w ich szkole ludzie odnoszą się do siebie niekulturalnie, są nieuprzejmi. Dlatego też zrealizowane zostały wydarzenia kilkudniowe uwrażliwiające społeczność na bycie życzliwym i promujące kulturalne sposoby komunikacji oraz uczyły rozumienia emocji.

Inny, dość popularny problem, to wzbogacenie „życia szkoły” o ciekawe wydarzenia dla młodzieży, np. zimowy bal, wspólne gotowanie, a potem poczęstunek, turniej planszówek, gry terenowe.

Uczniowie ze swoimi działaniami wychodzili również poza szkołę, np. zorganizowali karmę dla psów pod opieką fundacji, wsparli ubogą rodzinę paczką przedświąteczną, przygotowali wydarzenie dla podopiecznych placówki opiekuńczej, opracowali wydarzenia edukacyjne dla młodszych dzieci (np. przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych), przygotowali cykl wydarzeń angażujących rodziców i ekspertów z różnych dziedzin.

Taki przekrój wydarzeń społecznych pokazał, że młodzież chce robić coś dla swoich społeczności i chętnie się angażuje. 

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony i mediów społecznościowych,  gdzie informujemy o kolejnych projektach edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli.

Projekt "Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania - szkoły budują społeczeństwo partycypacyjne" pokazuje jak ważne i potrzebne jest uczenie młodych ludzi bycia w grupie i działania na rzecz otoczenia, w którym żyje. Podczas projektu 24 aktywnych nauczycieli z całej Polski podczas 4 weekendowych szkoleń doskonaliło swoje umiejętności w zakresie pracy z grupą, wzmacniało kompetencje w zakresie pracy indywidualnej w uczniem, dydaktyki i budowania społeczności zorientowanych wokół celów edukacyjnych i wychowawczych. Głównym działaniem w projekcie była samodzielna praca z klasą na rzecz społeczności lokalnej. Do tego celu powstał dedykowany upowszechnianiu postaw społecznego zaangażowania Program Aktywności Edukacyjnej. Jest to cykl 20 scenariuszy lekcji, w oparciu o które klasa, przy wsparciu nauczyciela jest w stanie samodzielnie zdiagnozować potrzeby swojej społeczności, określić swoje zasoby jako członków społeczności, zaplanować działanie społeczne i skutecznie delegować zadania.Wyniki przeprowadzonej ewaluacji, a także rozmowy z nauczycielami podczas szkoleń, po ich zakończeniu oraz w trakcie realizacji działań w szkołach potwierdzają zasadność zrealizowanego projektu. Dla nauczycieli – uczestników Szkoły Edukacji bardzo ważnym aspektem pracy zawodowej, a zarazem jednym z najważniejszych celów wychowawczych jest kształtowanie w uczniach postaw obywatelskich, nauczenie młodzieży praktycznego działania.Dzięki projektowi uczestnicy SE nauczycieli się, jak to robić skutecznie, aby faktycznie rozbudzać w uczniach motywację i zaangażowanie.Na działaniach uczniów bardzo skorzystała bliższa i dalsza społeczność. Wiele inicjatyw niosło ważny społecznie przekaz – pomoc uchodźcom, uważność na młodszych i słabszych, znaczenie mądrego spędzania czasu wolnego, wartość płynąca z pracy zespołowej, troska o zwierzęta i in. W rezultacie, działania nie tylko rozwinęły kompetencje uczestników (nauczycieli i uczniów), ale również przyniosły pozytywne zmiany w społecznościach, w których na co dzień żyją uczestnicy projektu.Realizacja projektu pokazała, że jest duża potrzeba w środowisku nauczycieli do mówienia i pogłębiania umiejętności angażowania młodzieży do działań społecznych. Działania w szkołach pokazały, że młodzież jest zainteresowana działaniem społecznym i leżą jej na sercu sprawy najbliższych społeczności, ale by wzbudzić w nich chęć do działania trzeba ich dobrze przygotować (kompetencja), pozwolić działać (dać autonomię) i umożliwić dostrzeżenie sensu ich działań.

FIO stopka