Program edukacyjny "Moja przyszłość - treningi kompetencji miękkich i rozpoznawania talentów dla uczniów szkół średnich"

W terminie 01.08 – 30.12.2022 r. nasze stowarzyszenie zrealizowało projekt „Moja przyszłość - treningi kompetencji miękkich i rozpoznawania talentów dla uczniów szkół średnich”.

Uczniowie uczestniczyli w cyklu 4 treningów rozwijających kompetencje z następujących zagadnień:

1. Zarządzanie czasem i sobą w czasie: czym jest zarządzanie czasem i sobą w czasie, co pomaga, a co przeszkadza robić to skutecznie, style pracy, wyznaczanie celów, metody zarządzania czasem, case study, matryca Eisenhovera, narzędzia TIK o zarządzaniu czasem.

2. Rozumienie, rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami: trening pomoże uczniom i uczennicom ukształtować 5 kompetencji dotyczących ludzkiej emocjonalności (rozumienie swoich emocji, panowanie nad swoimi emocjami, wykorzystywanie swoich emocji, rozumienie emocji innych, radzenie sobie z emocjami innych) oraz wzmocnić odporność psychiczną.

3. Metody skutecznego uczenia się i działania: czym jest proces uczenia się i kiedy jest skuteczny, cykl Kolba, jak się motywować do działania, sposoby i techniki na poprawę jakości uczenia się, cykl uczenia się, nastawienie na rozwój wg teorii Carol Dweck, postawa long life learning.

Te spotkania odbywały się w szkołach.

 

4. "Moja przyszłość" – warsztat wyjazdowy zrealizowany w siedzibie naszego Stowarzyszenia. Warsztat poruszał następujące zagadnienia:

- Myślenie wieloaspektowe i krytyczne jako taki aspekt naszej zdolności myślenia, który pozwala głębiej przeanalizować rzeczywistość, umiejętność dociekania do sedna sprawy, zdrowy sceptycyzm i dostrzeganie nieścisłości. Wykorzystane metody to: arkusze analizy krytycznej i wieloaspektowej (met. autorskie) oraz analiza SWOT

- Umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji - wykorzystana metoda to WebQuest, której założeniem jest wyszukiwanie potrzebnych wiadomości przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjnych (materiały zgromadzone w sieci) oraz inne źródła wiedzy. Materiały uzyskane z internetu powinny być weryfikowalne z podręcznikami lub ekspertami

- Kreatywne myślenie jako twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętność mądrego, choć nietypowego łączenia różnych zjawisk, rzeczy

- Kompetencji STEAM tj. Science & Technology & Engineering & the Arts & Mathematics to łączenie różnych, z pozoru odległych, gałęzi nauki oraz wzajemne przenikanie się faktów i wykorzystywanie zdobytej wiedzy

- Zadania monotonne/nudne/odtwórcze np. uzupełnianie arkuszy, przepisywanie czegoś, porządkowanie, segregowanie -podejście do zadań odtwórczych, mało ambitnych.

Na zakończenie treningu uczniowie tworzyli swoje portfolio z danymi zebranymi o sobie podczas wykonywania case'ów oraz wykonali online test „Kompas predyspozycji”, którego efektem był wykres radarowy obszarów zainteresowań dla każdego uczestnika projektu.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Fundacji Empiria i Wiedza w ramach programu InwestorJa.

W projekcie wzięli udział uczniowie i nauczyciele z następujących szkół:

- XIV liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

- Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

- XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie

- V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie

- Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie

Uczestnicy projektu

W projekcie wzięło udział 342 uczniów z 7 szkół średnich z woj. lubelskiego.

belka z logotypami