Program edukacyjny "Moja przyszłość - treningi kompetencji miękkich i rozpoznawania talentów dla uczniów szkół średnich"

Projekt przewiduje opracowanie programu edukacyjnego (20 godzin dyd. zajęć) dla młodzieży szkół ponadpodstawowych składający się z czterech treningów rozwijających i kształtujących kompetencje niezbędne młodym ludziom do radzenia sobie i odnajdywania się w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Celem głównym zadania jest nabycie, kształtowanie i/lub rozwój umiejętności poszukiwania, określania swoich talentów oraz obszarów zainteresowań u 320 uczniów szkół średnich z woj. lubelskiego.

Projekt realizowany w okresie IX - XII.2022.

W projekcie uczestniczą uczniowie i nauczyciele z następujących szkół:

- XIV liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

- Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

- XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

- XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie

- V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie

Uczestnicy projektu

W projekcie będzie uczestniczyć 320 uczniów szkół średnich z woj. lubelskiego.

231310049_608599793460847_7219229159557947637_n206759703_972535620187926_8818982745648206982_n
205363207_328186428767356_4045192697298689157_n205599972_1798276140343638_5956543375980155581_n

Podczas poszczególnych treningów omawiane są następujące zagadnienia:

1. Zarządzanie czasem i sobą w czasie: czym jest zarządzanie czasem i sobą w czasie, co pomaga, a co przeszkadza robić to skutecznie, style pracy, wyznaczanie celów, metody zarządzania czasem, case study i in.

2. Rozumienie, rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami: trening pomoże uczniom i uczennicom ukształtować 5 kompetencji dotyczących ludzkiej emocjonalności: rozumienie swoich emocji, panowanie nad swoimi emocjami, wykorzystywanie swoich emocji, rozumienie emocji innych, radzenie sobie z emocjami innych, kształtowanie i wzmacnianie odporności psychicznej

3. Metody skutecznego uczenia się i działania: czym jest proces uczenia się i kiedy jest skuteczny, jak się motywować do działania, sposoby i techniki na poprawę jakości uczenia się, cykl uczenia się, nastawienie na rozwój i postawa long life learning

 

Po zakończonym cyklu każda klasa weźmie udział w całodziennym treningu "Moja przyszłość", który skupiał się będzie na wskazaniu młodzieży ich mocnych stron, potencjałów oraz obszarów, które mogą stać się ich atutami w sytuacji wchodzenia na rynek pracy.

 

Zagadnienia, na których bazować będą casy treningu to:

1. Myślenie wieloaspektowe i krytyczne jako taki aspekt naszej zdolności myślenia który pozwala głębiej przeanalizować rzeczywistość, umiejętność dociekania do sedna sprawy, zdrowy sceptycyzm i dostrzeganie nieścisłości.

2. Umiejętność wyszukiwania i selekcji informacji

3. Kreatywne myślenie jako twórcze rozwiązywanie problemów, umiejętność mądrego, choć nietypowego łączenia różnych rzeczy

4. Kompetencji STEAM tj. Science & Technology & Engineering & the Arts & Mathematics to łączenie rożnych, z pozoru odległych, gałęzi nauki oraz wzajemne przenikanie się faktów i wykorzystywanie zdobytej wiedzy

5. Zadania monotonne/nudne/odtwórcze np. uzupełnianie arkuszy, przepisywanie czegoś, porządkowanie, segregowanie.Na zakończenie treningu uczniowie wykonują online test Kompas predyspozycji, którego efektem jest wykres radarowy obszarów zainteresowań dla każdego uczestnika projektu.

belka z logotypami