Kwestia dobrych, przyjaznych relacji jest zdaje się jednym z najważniejszych wymiarów sprawiających, że chce się nam przychodzić do szkoły (mówię to zarówno o uczniach, jak i o nauczycielach). Dobre relacje działają też bardzo wpierająco i przeciwdziałająco pojawianiu się wyzwań związanych z naszym życiem emocjonalnym, a czasami wydaje się nam, że tak trudno…