Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą
zobacz nasze warsztaty dla klas

Kompas Predyspozycji. Jak go zrobiliśmy i co mierzy?

Na naszej stronie możecie bezpłatnie skorzystać z prostego narzędzia psychometrycznego, jakim jest Kompas Predyspozycji, pomagający w rozpoznaniu predyspozycji zawodowych.

 

Założenia Komapsu

Kompas ten opracowaliśmy na podstawie koncepcji, której autorem jest Dale Prediger. Ta dwuwymiarowa koncepcja zawodów opiera się na zdaje się najpopularniejszej (może już nie, właśnie przez to, że dawniej była tak popularna) w doradztwie zawodowym koncepcji Johna Hollanda, który wyróżnił 6 typów osobowości predysponujących nas do pracy w różnych zawodach. Prediger zauważył, że heksagon Hollanda (czyli rozkład tych 6 typów osobowości) opiera się tylko na dwóch wymiarach. Wymiary te są zdefiniowane przez krańce: dane - idee oraz ludzie - rzeczy. Można w nie wpisać sześć typów zawodowych Hollanda w taki sposób:

 

 

Tak więc Prediger zdefiniował poszczególne krańce wymiarów zadań zawodowych w następujący sposób:

- Ludzie: modyfikowanie lub wspieranie zachowań innych poprzez troszczenie się, usługi, motywowanie, kierowanie, przywództwo, sprzedaż.

- Rzeczy: posługiwanie się, naprawianie, użytkowanie: maszyn, narzędzi, istot żywych (zwierząt, roślin) oraz materiałów takich jak żywność, drewno, metal itp.

- Dane: zapisywanie, weryfikowanie, obliczanie i organizowanie: faktów, liczb, zbiorów oraz procedur.

- Idee: tworzenie, odkrywanie, integrowanie: wiedzy, wglądu, teorii, nowych sposobów myślenia lub robienia czegoś.

 

 

I nasz Kompas mierzy predyspozycje w ramach tych czterech obszarów zawodowych:

1) W sferze pracy z innymi ludźmi – predyspozycje społeczne

2) W sferze pracy z rzeczami – predyspozycje fizyczne

3) W sferze pracy z danymi – predyspozycje proceduralne

4) W sferze pracy z ideami – predyspozycje twórcze

 

 

W ramach każdego z tych obszarów wyróżniliśmy 3 podobszary i na podstawie każdego z nich przygotowaliśmy skalę (jest ich więc 12).

 

Skale Kompasu

Ludzie

 

Empatyczność

Osoby uzyskujące wysokie wyniki w tej skali charakteryzuje chęć pomagania, opieki. Nastawienie na innych. Mają łatwość nawiązywania i utrzymywanie kontaktów. Mają łatwość doradzania, pośredniczenia, mediowania. Charakteryzuje ich cierpliwość i optymizm. Zawody związane z tymi predyspozycjami to np. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, nauczyciel.

 

Liderstwo

Osoby uzyskujące wysokie wyniki w tej skali charakteryzują się zdolnością do motywowania, przekonywania, inspirowania i kierowania innymi. Ich predyspozycje pozwalają im sprawować np. stanowiska kierownicze, angażować się społecznie i politycznie.

 

Praca w zespole

Osoby, które mają wysokie wyniki w tej skali lubią prace w zespole. Mają poczucie przynależności do zespołu oraz umiejętność podporządkowania się. Zawody, w których mogą się odnaleźć, to np. pracownik działu marketingu lub praca w korporacji.

 

 

Rzeczy

 

Zdrowy rozsądek

Osoby charakteryzujące się wysokimi wynikami w tej skali charakteryzują się zapobiegliwością i realizmem. Są stanowcze. Mają dobrą orientację przestrzenną. Zawody, które mogą być z nimi związane to, np. stanowiska kierownicze, planista, architekt.

 

Aktywność fizyczna

Osoby, które osiągają wysokie wyniki na tej skali lubią wykonywać prace fizyczne zarówno na dworze, jak i w pomieszczeniu. Praca fizyczna im nie przeszkadza. Takie osoby odnajdą się na przykład w pracy na budowie, jako instruktor w klubie fitness, jako trener sportowy.

 

Zdolności manualne

Osoby charakteryzujące się wysokimi wynikami na tej skali lubią majsterkować, są zafascynowane różnymi narzędziami. Lubią prace manualne. Zawody, w których mogą się odnaleźć to np. cukiernictwo, usługi fryzjerskie, usługi kosmetyczne, usługi krawieckie.

 

 

Dane

 

Zdolności matematyczne

Osoby, które uzyskują wysokie wyniki na tej skali posiadają umiejętności związane z naukami ścisłymi m.in.: programowanie i kodowanie. Dobrze odnajdą się np. w zawodach programisty lub księgowego.

 

Krytyczne myślenie

Osoby, które uzyskują wysokie wyniki na tej skali charakteryzuje łatwość dokonywania analizy i syntezy danych, umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozwinięte zdolności językowe. Osoby te odnajdą się np. na stanowisku analityka, statystyka, czy księgowego.

 

Organizacja

Osoby, które osiągają wysokie wyniki na tej skali charakteryzuje dążenie do uporządkowania, korzystanie z procedur, formularzy, przestrzeganie norm i zasad oraz działanie metodyczne. Osoby te mają dobrze rozwiniętą samokontrolę, rozwagę wytrwałość i odpowiedzialność. Takie osoby odnajdą się np. na stanowisku analityka lub stanowiskach związanych z zarządzaniem.

 

 

Idee

 

Prezentacja

Osoby z wysokimi wynikami na tej skalali posiadają zdolności literackie i autoprezentacyjne. Są ambitne. Potrafią „sprzedawać” innym swoje dzieła i idee. Odnajdą się w pracy np. jako twórca, czy naukowiec.

 

Twórczość

Osoby, które uzyskują wysokie wyniki na tej skali charakteryzuje łatwość tworzenia czegoś nowego. Umiejętność wychodzenia z inicjatywą, działania pełne kreatywności, ekspresywności i oryginalności oraz aktywność twórcza i artystyczna. Zawody, w których mogą się odnaleźć to np. kucharz, artysta, dziennikarz.

 

Rozwiązywanie problemów

Osoby charakteryzujące się wysokimi wynikami w tej skali cechuje duża pomysłowość w działaniu, chęć wyjaśniania, doświadczania i eksperymentowania. Są ciekawe i dociekliwe, posiadają zdolności naukowe. Bardzo dobrze odnajdą się np. pracując jako naukowiec.

 

 

Każda skala składa się z 6 pytań, także całe badanie składa się z 72 pytań. Wyniki w ramach poszczególnych skal to po prostu suma uzyskanych punktów (nie ma w nich pytań o odwróconym znaczeniu). W każdej skali można otrzymać więc od 6 do 42 punktów. Myślałem o tym, żeby odpowiedzi w pytaniach udzielane były na skali zaczynającej się do 0 (a nie od 1) i wtedy wynik miesiłby się w zakresie od 0 do 36, ale zrezygnowałem z tego, po pierwsze, żeby ujednolicić badanie z Kompasem Talentów w Relacjach, który powstał wcześniej, a po drugie dlatego, żeby pokazać, że może zawsze jakąś małą część predyspozycji w ramach każdej skali posiadamy (nawet jeśli zaznaczyliśmy najniższe z możliwych odpowiedzi).

 

 

Wynik Kompasu

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania pojawia się taki oto Kompas (wykres radarowy) pokazujący wyniki na tych 12 skalach. Kompas wskazuje kierunek, czyli nasz wykres będzie przesunięty w tę stronę, gdzie nasze predyspozycję będą największe – warto za nimi podążać.

 

 

Pod Kompasem pojawi się także taki prosty wykres obrazujący wyniki na poszczególnych skalach.

 

 

A także wyniki poszczególnych skal na paskach wraz z opisem danej skali.

 

Całość można zapisać do pliku pdf. Wynik badania można zapisać także zapisując sobie link, który pojawi się w przeglądarce po realizacji badania – jest on unikatowy dla każdego użytkownika.

 

Pamiętajcie to nie jest metoda naukowa, nie została tutaj wykonana żadna analiza rzetelności skal, ani tym bardziej analiza czynnikowa. Ta metoda została skonstruowana tylko w celu pomocy w opisywaniu siebie i nie jest i nie może być wyznacznikiem Waszego życia.

 

Kompas najlepiej wypełniać będąc wypoczętym. Nie wypełniajcie go będąc zdenerwowanym, głodnym, zmęczonym lub znajdując się w innym chwilowym stanie, który może wpłynąć na odpowiedzi.

 

Kompas możecie bez ograniczeń wykorzystywać w czasie Waszych lekcji i zajęć. Jest to narzędzie bezpłatne.

 

Wykorzystaj Kompas Predyspozycji

 

 

Podobnym narzędziem, które stworzyliśmy w ramach naszego projektu budowania relacji Prawdziwy Skarb jest także Kompas Talentów w Relacjach. Działa on w bardzo podobny sposób, z tym, że on podaje jeszcze wynik będący kombinacją wyników uzyskanych w dwóch skalach, w których suma punktów była największa:

- Role w zespole. Kompas Talentów w Relacjach

- Jak zrobiliśmy Kompas Talentów w Relacjach

 

Jak się Wam podoba Kompas Predyspozycji. Zapraszam do podzielenia się refleksjami w komentarzach.

 

Zostaw komentarzzobacz nasze warsztaty dla klas
Odwiedź nas w Motyczu
Escape Room

Rodzaje treści

Zrób to sam

Do pobrania

Video

Recenzje

Nasze portale

Prawdziwy Skarb

Kompasy Psychometryczne

Szkoła Przedsiębiorczości

Najczęściej czytane (ostatnie 24h)

Kontakt

Motycz Leśny 51
21-030 Motycz Leśny

Warsztaty dla klas, szkolenia dla dorosłych:
502-928-477, biuro@cdw.edu.pl

Sklep, kursy online:
513-056-931, kontakt@cdw.edu.pl

Copyright © 2020 Centrum Dobrego Wychowania
Witryna zaprojektowana przy użyciu zasobów portalu Freepik.com