Zapisz się na darmowy kurs Jak Skutecznie Pracować z Grupą i Klasą
zobacz nasze warsztaty dla klas

10 skutecznych sposobów na zachęcenie rodziców do współpracy w ramach budowania wśród uczniów motywacji do nauki

Do napisania tego tekstu zainspirowały mnie wyniki badania nauczycieli, które przeprowadziliśmy w marcu 2021. Pokazały one jednoznacznie, że brak motywacji u uczniów jest tematem powszechnym, wskazywanym przez większość badanych. Respondenci wskazywali m.in. że, przyczyną tej sytuacji, jest demotywująca postawa i zachowania rodziców. Problem relacji nauczyciel/szkoła - rodzice dotyczy nie tylko sytuacji nauki online, która powoli dobiega końca. Wielu nauczycieli boryka się z nic na co dzień, w pracy stacjonarnej. Podstawiliśmy zastanowić się dlaczego tak się dzieje…

 

W sytuację nauki zdalnej zaangażowane były trzy główne grupy: uczniowie, nauczyciele i rodzice. Na początku wszyscy byli zaskoczeni, nikt też nie wiedział, jak ten proces będzie przebiegał. Najpierw na plan pierwszy wysuwały się problemy techniczne: znalezienie platformy do nauki przez szkoły, zacinający się internet, słabe łącza domowe (w tym czasie w wielu domach uczyło się rodzeństwo, a rodzice pracowali zdalnie). Po wakacjach wszyscy na moment wrócili do szkoły, po czym po ponownym ogłoszeniu nauki zdalnej trudności znowu wróciły. Uczniowie przystosowali się do nowej sytuacji i nauczyli się z niej „korzystać”: nie odzywali się, gdy byli nie byli przygotowani, mówili, że „ich wyrzuciło”, albo, że nie działa mikrofon lub kamera. Na grupach nauczycielskich zaczęły pojawiać się memy ukazujące tę sytuację w sposób ironiczny.

 

 

Uczniowie bardzo często lekcje spędzali w łóżku, nauczyciele zauważyli, że uczniom rozregulował się rytm dnia.

Problemem okazało się również ocenianie uczniów podczas pracy zdalnej, ponieważ nie wiadomo było czy praca ucznia była samodzielna, czy też nie.

 

 

 

Z kolei rodzice widzieli problem w dużej ilości materiału zadawanego „do domu” z poszczególnych przedmiotów. Dla nich często problemem był fakt, że podczas lekcji on-line nie zawsze wystarczało czasu na omówienie całego materiału lub nauczyciel nie wytłumaczył dziecku dostatecznie materiału (chociaż, czy jest to możliwe na odległość?).

 

 

 

Co, moim zdaniem, było najbardziej frustrujące dla rodziców?

Po pierwsze praca zdalna – trudno jest pogodzić wykonywanie pracy zawodowej (8 godzin) z odbywającą się w tym czasie nauką zdalną i obowiązkami domowymi. Z drugiej strony problematyczne było zostawianie dziecka (np. 10 letniego – czwarta klasa) samego w domu na ponad 9 godzin. Na pewno niejeden rodzic zastanawiał się, co robi będąc samo w domu.

 

 

 

Po drugie, część rodziców weszła w rolę nauczyciela swojego dziecka chcąc mu tłumaczyć to, czego nie wytłumaczył nauczyciel na lekcji. Mimochodem prezentowali swoje nastawienie do zdalnego nauczania, doboru materiału i metod pracy, ilości treści i zadań domowych, tempa pracy, wymagań, oceniania, sposobu i jakości komunikacji z uczniami i ich rodzicami, sposobu reagowania przez nauczyciela na trudności uczniów, gotowości do pomocy. W warunkach lockdownów rodziny niejako przymusowo przebywały cały czas razem, więc dzieci słyszały opinie rodziców na temat nauczycieli, sposobu prowadzenia zajęć, decyzji ministerstwa. Opiekunowie do czasu edukacji zdalnej tylko w pewnej części byli nauczycielami, pedagogami, motywatorami lub animatorami. W czasie nauki w domu pełnili te role na pełny etat.

 

Po trzecie - warunki mieszkaniowe i rodzinne uczniów, kilkoro dzieci w domu wymagających opieki i przypilnowania, konieczność pomagania im w nauce i organizowania czasu, dostępność sprzętu (komputer), dostęp do internetu, niemożność rozładowania nadmiaru energii, trudności emocjonalne z powodu izolacji, rozpraszacze uwagi.

 

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ to pozwoli zrozumieć przyczyny spadku motywacji do zdobywania wiedzy wśród uczniów w czasie nauki zdalnej. Niechętna postawa rodziców i negatywne komunikaty, wyręczanie dzieci w odrabianiu prac domowych skutecznie demotywowali uczniów, którzy i tak doznają dużego obciążenia i stresu. Dzieci były więc rozdarte, z jednej strony chcą być posłuszne nauczycielowi, z drugiej zaś po części identyfikują się z postawą rodziców.

 

 

Jak z tym walczyć?

Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania. Pobudza aktywność i ukierunkowuje na osiąganie zamierzonych wyników.

Pracując z uczniem, motywację buduje się poprzez:

- zainteresowanie jego dążeniami i aktywnością,

- zachęty i akceptację podejmowanych przez nich działań,

- uznanie i docenienie osiągniętych sukcesów,

- jasno formułowane oczekiwania,

- otwartą komunikację,

- umożliwienie dziecku odnoszenia sukcesów,

- naukę traktowania trudności i niepowodzeń jako punktu wyjścia do dalszej pracy.

 

Motywację osłabiają:

- niejasne oczekiwania wobec dziecka,

- chaos w stawianiu wymagań i w działaniach,

- krytyka ze strony dorosłych,

- negatywne wypowiedzi dorosłych na temat możliwości dziecka,

- podważanie sensu nauki na odległość,

- brak zainteresowania dzieckiem, jego aktywnością, sukcesami, trudnościami i przeżyciami,

- poczucie osamotnienia i zagubienia,

- przerzucanie całej odpowiedzialności za proces uczenia się na dziecko,

- napięcie i lęk.

 

 

10 skutecznych sposobów dla nauczycieli na zachęcenie rodziców do współpracy w ramach budowania w uczniach motywacji do nauki (nie tylko w trakcie nauki zdalnej):

Poniżej kilka propozycji jak poprawić komunikację z rodzicami, by w efekcie uczniowie chętniej i z większym zaangażowaniem się uczyli:

1. Bezosobowe wskazówki i wytyczne zamień na bardziej personalne wiadomości. Możesz, np. raz w tygodniu wysłać do rodziców krótką wiadomość o tym, czym aktualnie zajmują się ich dzieci.

2. W komunikacji stosuj zwroty niewyrażające nakazu, np. zamiast: „należy opracować” – spróbuj; „zachęcam do opracowania”. Inne zwroty to: „proszę o”, „proponuję".

3. Zachęcaj rodziców do dowartościowywania dziecka przez np. drobne pochwały, wspieranie, docenianie sukcesów.

4. Nie zasypuj rodziców długimi mailami z poradami. Wybierz jeden obszar, np. higiena pracy przy komputerze (to temat zawsze aktualny). Przygotuj krótki konspekt (np. w formie sms lub filmiku) i wyślij rodzicowi i uczniowi. Po powrocie do nauki stacjonarnej wskazówki mogą dotyczyć np. organizacji swojego czasu.

5. Przekazuj rodzicom wiedzę odnośnie ważnych zagadnień wychowawczych, np. motywowania. Rodzic może się nie zgadzać ze zdalną edukacją, nie znać i nie rozumieć stosowanych przez Ciebie metod, ale jego postawa ma duże znaczenie dla poziomu motywacji ucznia (zauważ, że jest to istotne również w sytuacji nauki stacjonarnej). Powiedz, jak ważna jest jego postawa we wzbudzaniu i podtrzymywaniu u dziecka chęci do nauki. Możesz np. przesłać infografikę lub notatkę graficzną przedstawiającą motywatory i demotywatory. Zachęć do kontaktu, gdyby coś było niejasne.

6. Pokaż rodzicom, że rozumiesz, że jest im ciężko, że nie zostali sami z tematem edukacji zdalnej, pozwól im odczuć, że doceniasz i akceptujesz ich wysiłki. Przekaż, żeby pracowali z dzieckiem tyle ile umieją i potrafią.

7. Pozwól rodzicom się wygadać – obecnie nie mają możliwości spotkania się z nauczycielem lub wychowawcą, żeby tak zwyczajnie porozmawiać. Zaproponuj konsultacje telefoniczne lub na ustalonym komunikatorze. W niektórych szkołach organizowane są grupy wsparcia dla rodziców i spotkania indywidualne z pedagogiem lub psychologiem

8. Naucz rodziców, co to znaczy pomagać i jak doceniać młodego człowieka – zachęć do rozmowy z o tym jakie przedmioty lubi, które sprawiają mu trudność, z których przedmiotów jest w stanie samodzielnie odrobić pracę domową, a które wymagają pomocy. Pokaż jak zaplanować dzień i czas na odrabianie lekcji (pisaliśmy o tym tutaj – 10 sposobów na motywację). Na grafiku powinny się również znaleźć informacje o terminach sprawdzianów i partiach materiałów do powtórzenia. Przy przedmiotach i zadaniach wymagających pomocy zaproponuj specjalne oznaczenia, np. znak zapytania. Zaznacz, jak duże znaczenie ma odpoczynek (o tym jak się za to zabrać pisaliśmy tu). Przypomnij, żeby znalazł się w planie, np. w środku tygodnia. Warto tutaj wspomnieć o nauce selekcji materiału. Możesz np. zaznaczać partie materiału, które każdy uczeń musi opanować, a które są „mniej ważne”. Po każdym wykonanym zadaniu dziecko odhacza zadanie, które zostało wykonane, np. kolorowym mazakiem. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat mądrego pomagania i stawiani wymagań zajrzyj do tych tekstów z naszego bloga: Jak mądrze stawiać wymaganiaNa czym polega mądre pomaganie. Trzy etapy pomagania.

9. Przypominaj rodzicom, że wykonywanie zadań za dziecko (wyręczanie) odbiera mu możliwość nabywania ważnych kompetencji i umiejętności, takich jak: wyciąganie wniosków z popełnionych błędów, naukę radzenia sobie z niepowodzeniami, wytrwałość, odporność psychiczna, wgląd we własne możliwości i motywacja do działania.

10. Zaproponuj zabawy i ćwiczenia pomagające utrwalić materiał – np. rodzic jest uczniem, a dziecko wciela się w rolę nauczyciela. Dziecko czyta materiał z podręcznika, następnie tłumaczy uczniowi najważniejsze zagadnienia. Kolejny pomysł to domowe sprawdziany. Rodzic przygotowuje kilka pytań do lekcji i chowa je w mieszkaniu. Zadaniem dziecka jest wszystkie odnaleźć (np. na zasadzie ciepło – zimno) i na nie odpowiedzieć. Jak na wszystkie odpowie, może odhaczyć zadanie na planie dnia jako wykonane. Podobną formą jest ćwiczenie, gdzie dziecko staje na jednym końcu pokoju, a jego zadaniem jest dojść do rodzica, który stoi w drugim końcu. Rodzic zadaje dziecku pytania – za dobrą odpowiedź krok do przodu, za złą krok w tył lub pozostanie w miejscu. Ze starszymi dziećmi można np. zagrać w kahoota (dodatkowym atutem tego pomysłu jest fakt, że dziecko może wejść w rolę nauczyciela pokazując rodzicowi jak przygotować kahoota – wzmacnia w ten sposób wiarę w swoje kompetencje)

 

A Wy co sądzicie o wspołpracy nauczyciel - rodzic w trakcie edukacji zdalnej? Podzielcie się z nami w komantarzach!

 

Zdjęcia: pandemicznememy.pl, fcebook.com/kraina belfra, pinterest.com

 

Zostaw komentarzzobacz nasze warsztaty dla klas
Odwiedź nas w Motyczu
Escape Room

Rodzaje treści

Zrób to sam

Do pobrania

Video

Recenzje

Nasze portale

Prawdziwy Skarb

Kompasy Psychometryczne

Szkoła Przedsiębiorczości

Najczęściej czytane (ostatnie 24h)

Kontakt

Motycz Leśny 51
21-030 Motycz Leśny

Warsztaty dla klas, szkolenia dla dorosłych:
502-928-477, biuro@cdw.edu.pl

Sklep, kursy online:
513-056-931, kontakt@cdw.edu.pl

Copyright © 2020 Centrum Dobrego Wychowania
Witryna zaprojektowana przy użyciu zasobów portalu Freepik.com